Ringe konkurrence koster dyrt

Priser: Trods en forbedret konkurrence herhjemme må den danske forbruger fortsat betale overpris for en række varer i forhold til andre EU-lande. Bankkunder er for dovne

Reservedele til biler, bøger og husholdningsartikler er blandt topscorerne, når det gælder produkter, som danske forbrugere betaler relativt mest for sammenlignet med andre EU-borgere.

Selv om konkurrencen herhjemme er forbedret, og overprisen for den danske forbruger i forhold til andre EU-borgere er faldet med et procentpoint, må danskerne stadig punge fire kroner ekstra ud, hver gang en anden EU-borger køber tilsvarende varer eller ydelser for 100 kroner.

»Der er svage tegn på, at det går i den rigtige retning, men konkurrencen er stadig for ringe,« siger direktør i Konkurrencestyrelsen, Finn Lauritzen, i forbindelse med offentliggørelsen af den årlige konkurrenceredegørelse.

Milliardregning

Den ringe konkurrence mellem de danske virksomheder vurderes til at være skyld i en ekstraregning til danskerne på 24 milliarder kr. årligt.

Autoreservedelene er de relativt dyreste produkter, og grunden hertil er, at forhandlerne sælger biler med lav avance på grund af de høje danske afgifter, og i stedet henter store avancer hjem på reservedelene.

Samtidig koster leverandørers udbredte styring af forhandlere årligt forbrugerne fem milliarder kr., viser en undersøgelse fra konkurrencestyrelsen. Forhandlerstyringen sker især på tre måder:

Leverandøren stiller krav, som forhandleren skal opfylde for at få lov til at sælge varerne. Kravene fører til færre forhandlere og dermed mindre konkurrence.

Leverandøren fastsætter en vejledende videresalgspris, som leverandøren påvirker forhandleren til at følge. Overholdelse af vejledende priser betyder mindre konkurrence.

Leverandøren benytter rabatformer, der knytter forhandleren nærmere til sig, hvilket mindsker konkurrencen.

Undersøgelsen viser, at mere end en tredjedel af leverandørerne stiller krav til detailhandleren for at blive godkendt som forhandler af det pågældende produkt.

Den stærke prisstyring gennem vejledende priser, ser konkurrencemyndighederne på med stor alvor, idet en række uvarslede kontrolundersøgelser har afsløret ulovlig prisstyring.

Afsløringer af ulovlig prisstyring har medført bøder til de involverede. Finn Lauritzen ser dog lysere på den fremtidige konkurrence, end han gjorde tidligere.

Udover merpriserne for den danske forbruger, viser også den øgede mobilitet - det vil sige hvor ofte markedsandele skifter mellem virksomheder inden for en bestemt branche - at konkurrencen i Danmark er i bedring. En høj mobilitet er nemlig som regel udtryk for en skarp konkurrence.

Mobiliteten er højest inden for byggesektoren, men generelt er en tendens til, at markedsandelene skifter mere mellem virksomhederne end tidligere, viser konkurrenceredegørelsen.