Rimadan-væksten flytter til Kina

Fra nytår tager virksomhedsgruppen samlet omkring Ribe Maskinfabrik A/S et nyt skridt inden for det speciale, der på få år er kommet til at udgøre hovedparten af omsætningen: Outsourcing af produktion at stålprodukter til lavtlønslande for danske industrivirksomheder. Fra 1. januar er RM-Group China ApS. klar til at indlede egen produktion af stålkomponenter for danske kunder, og de 10 ansatte, en dansker og ni kinesere, får hænderne fulde fra begyndelsen.

Hidtil har outsourcingselskabet Rimadan A/S udelukkende fået udført opgaver hos en række underleverandører i hovedsageligt Østeuropa samt lande som Spanien og England, og det fortsætter som hidtil.

R.M. Gruppens ejer, Ole Juul Jørgensen, forventer, at det meste af væksten i de kommende år vil ligge i Kina.

Den nye produktion er placeret i den norskejede Nordic Industrial Park Co. Ltd. i millionbyen Ningbo syd for vækstdynamoen Shanghai, og her har den danske virksomhed yderligere planer.

Egen produktion

I samarbejde med industriparken vil Rimadan i 2005 tilbyde danske stålvirksomheder produktionsceller i et 10.000 kvm stort byggeri, hvor der bliver produktionsenheder a 500 kvm.

Faciliteterne vil være klar i juni næste år, men allerede nu begynder markedsføringen af det nye tilbud.

- Fordelen for vore kunder er, at de kan etablere deres egen produktion og prøve det af uden at gøre det i full scale. De kan samtidig bruge det apparat, vi stiller til rådighed omkring alt det praktiske, siger Ole Juul Jørgensen.

Rimadan har nu 30-35 næsten udelukkende danske kunder inden for metalindustrien, og tendensen går i retning af, at stadig større virksomheder vælger at bruge det danske sourcingselskab, og at de får fremstillet stadig mere komplekse emner med højere grad af færdiggørelse.

Rimadans omsætning er steget ca. 25 pct. i det andet hele driftsår, og dermed er udviklingen fået hurtigere end budgetteret.

Rimadan har en norsk kunde og begynder nu at markedsføre outsourcing-konceptet over for skandinaviske og tyske kundeemner. Målet er, at virksomheder fra nærmarkederne inden for få år skal udgøre halvdelen af omsætningen.

Rimadan har øget overskuddet før skat med fire mio. kroner til 9,6 mio. kroner i det regnskabsår, der sluttede 30. september.

Ligesom i fjor bidrager det således med hovedparten af indtjeningen og to tredjedele af omsætningen i moderselskabet Ribe Maskinfabrik, der ligesom andre danske metalvirksomheder er ramt af de eksplosivt stigende stålpriser.

- De aftaler, vi har indgået med kunder, er vanskelige at lave om. Vi må ud i en forhandling og taber i en længere periode dækningsbidrag, og derfor rammer prisstigningerne i første omgang os, siger Ole Juul Jørgensen.

OmstruktureretTrods de dyre råvarer og generelt vanskelige markedsforhold har maskinfabrikken øget omsætningen med 8-10 pct. i regnskabsåret.

Især leverancer til tyske motorproducenter og øget omsætning på flere eksisterende danske kunder har givet fremgang i salget, der har fortsat kurven i de første måneder af det nye regnskabsår.

Ole Juul Jørgensen har omstruktureret sine virksomheder, så de er samlet under R.M. Gruppen. Ligeledes er de to små produktionsselskaber, Danskær A/S i Rødekro og Miltek A/S i Ribe, er fusioneret ind i Ribe Maskinfabrik.

R.M. Gruppen driver desuden ingeniørselskaber med hver tre ansatte i Tyrkiet og i Polen, hvor hele outsourcing-strategien blev indledt i 1996.