Rigtige mænd er ikke til medarbejderudvikling

Langt flere mænd end kvinder afviser medarbejderudviklingsamtaler som føleri. Det er ærgerligt, mener HK-privat. Meningen er at samtalerne skal være konkrete og fremadrettede.

Rigtige mænd er ikke til medarbejderudvikling - 1
Steen Scheuer fra Roskilde Universitetscenter <br>Foto: Kristian Linnemann Fold sammen
Læs mere
Hver gang en kvinde bakker op om en medarbejderudviklingsamtale (MUS), synes to mænd at det er noget pjat. Vi passer vores arbejde, siger de - det må vel være nok?

»Og det er ærgerligt,« siger Claus Agø, uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk sekretær i HK-Privat.

»Vi har undersøgelser, der viser, at de som benytter sig af MUSamtalerne også er dem, som får mest efteruddannelse.«

Professor Steen Scheuer fra Roskilde Universitetscenter tøver ikke med at kalde MUSamtalerne for den største personalepolitiske revolution i mange år.

»Det er meget vigtigt for virksomheden og for den enkelte medarbejder, at han eller hun har mulighed for en gang om året at tale med lederen om, hvor de hver især ser den pågældende om fem år. Det er forudsætningen for at virksomheden kan klare sig i dag, hvor alting er meget mere konkurrencebetonet.«

Medarbejderbarometer
Den konkrete undersøgelse, der viser, at kvinder er mere åbne for MUSamtalerne, stammer fra en særkørsel af Medarbejderbarometer 2003 - en undersøgelse, som HK-privat foretog sammen med HTS-A, som er landets næststørste arbejdsgiverorganisation. Den omfatter HKs kernemedlemmer, nemlig dem, der er ansat i administrative funktioner.

Hvor kun en fjerdedel af mændene tillægger MUS en stor betydning og ca. det samme antal mener den er ligegyldig, siger næsten halvdelen af kvinderne, at den er vigtig, og kun hver tienede at det kan være det samme.

»Det undrede os først, at der var den store forskel på mænds og kvinders opfattelse, for de to køn er helt enige, når de bliver spurgt, hvad der er vigtigst for dem på en arbejdsplads, nemlig godt samarbejde, en god tone og udfordrende arbejdsopgaver,« siger Claus Agø.

Han indrømmer, at en svaghed ved undersøgelsen er, at den kun omfatter 274 kvinder og 76 mænd, men mener alligevel, at det er repræsentativt og at de få mænd afspejler det forhold, at i netop denne gruppe er der traditionelt flere kvinder.

»Det er kun et spørgsmål om nogle få procentpoint til hver side, og ændrer ikke noget afgørende ved slutresultatet.«

Mænds arbejdsidentitet
Claus Agøs vurdering er, at mænds arbejdsidentitet er bundet op på at gøre et godt stykke arbejde, mens kvinder er mere udadvendte og for eksempel langt mere optaget af deres forhold til de overordnede og kollegerne. Derfor griber de MUSamtalen som en anledning til at kunne gøre rede for problemer og ønsker, mens langt de fleste mænd ville være lige så glade, hvis de fik den samme besked i farten på gangen.

»Mændene overser, at MUSamtalerne er et vigtigt led i den udviklings- og omstillingsproces, som virksomhederne står midt i. Her er lejligheden til at få sat sat ord på nye arbejdsformer, hvad der er særligt vigtigt med decentrale arbejdsgange. Chefen er ikke længere flaskehals for beslutningerne, men tværtimod forventes det, at en medarbejder kan arbejde på tværs, både indenfor og udenfor organisationen. Samtidig er det også en mulighed for medarbejderne at vise, at de er parate til udfordringer, ligesom det også påhviler dem at de bliver ført ud i livet.«

40 pct. uden MUS

Omkring 60 pct. af alle danske virksomheder fører MUSamtaler, og det er for lidt, siger Steen Scheuer.

»Med de højest placerede medarbejdere har man altid gjort det på et mere eller mindre formelt plan,« siger Steen Scheuer.

»Men vi mangler at få de alle med, inklusive de timelønnede. Det er vigtigt, at man en gang om året tænker over, hvor man er henne om fem år. Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for at medarbejderne bliver ved med at være attraktive på arbejdsmarkedet, især nu, hvor ingen er garanteret livslang ansættelse.«

Opfølgning
Både Claus Agø og Steen Scheuer er enige om, at hvis mænd har et vist forbehold overfor MUSamtaler, er det ikke kun af blufærdighedsgrunde. Erfaringerne rundt omkring på arbejdspladserne viser, at det langt fra er altid, at de aftaler der bliver indgået, bliver ført ud i livet.

»Vi ved fra andre undersøgelser, at mange ledere har svært ved at åbne for den Pandoras æske, som en MUSamtale også er, og heller ikke får fulgt ordentligt op på den,« siger Claus Agø.

Steen Scheuer slutter:

»Det skal selvfølge indbygges i ledelsen, at der følges op på disse samtaler. Vi ved, at 35 pct. af arbejdsstyrken sidder i den samme funktion som for to år siden. Men jo længere en medarbejder sidder i den samme arbejdsfunktion, desto hurtigere forældes hans eller hendes kunnen. Det gælder alle aldersklasser.

Vi har IT-nørder, der er gode til noget bestemt, men når det afløses af noget nyt, risikerer de at sidde fast i en faglomme. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig ned, taler sammen, laver en indrapportering og opfølgning på medarbejderens ønsker - indenfor rimeligheden grænser.«