Rigsrevisionen frikender trafikminister

Rigsrevisionen frikendte i dag trafikminister Flemming Hansen (K) for alle anklager om, at fravalget af DSB til fordel for det britiske trafikselskab, Arriva, om driften af en række midt- og vestjyske togstrækninger, mere skyldtes ideologiske årsager end økonomiske. Rigsrevisorernes formand vil have flere undersøgelser

DSB blev fravalgt, selv om DSB's tilbud til Trafikministeriet var markant lavere end Arrivas. Trafikministeriet har begrundet sit valg af Arriva med, at det var overvejende sandsynligt, at DSB's tilbud ville give underskud for det statsejede selskab - og det giver Rigsrevisionen ministeriet ret i.

"Det er samlet Rigsrevisionens opfattelse, at Trafikministeriet har haft et velunderbygget grundlag for at betragte DSB's indtægtsforudsætninger som ikke realistiske, hvilket førte til konklusionen om, at det ville være overvejende sandsynligt, at DSB's tilbud ikke ville give overskud over kontraktperioden", hedder det i Rigsrevisionens redegørelse om sagen.

Rigsrevisonen konkluderer i sin redegørelse: - at ministeriet har håndteret udbuddet af

de midt- og vestjyske togstrækninger tilfredsstillende - at Arrivas tilbud var det bedste, når man ser bort fra DSB,

og at valget af Arriva betyder, at staten kan reducere sine kontraktudbetalinger til strækningerne med 26 procent -

at det ikke har spillet nogen rolle i udbuddet, at Trafikministeriet ejer DSB - at DSB's pristilbud adskilte sig

væsentligt fra de øvrige tilbud, og at ministeriet vurderede, at tilbuddet var baseret på nogle optimistiske og

næppe sandsynlige indtægtsforudsætninger - at den økonomiske efterkontrol har omfattet alle relevante forhold

og dermed givet et solidt grundlag for at vurdere, om DSB's tilbud ville give overskud eller ej.

Med andre ord: en total frikendelse af Trafikministeriet om urent trav i spillet om de omstridte togstrækninger.

DSB har under hele forløbet fastholdt, at tilbuddet var økonomisk holdbart, og sagen fik bestyrelsesformand

Knud Heinesen til at true med at trække sig fra DSB, men Flemming Hansen overtalte Heinesen til at blive.

Revisionsfirmaet KPMG har ligeledes bakket op om tilbuddet på jernbanestrækningerne, som Arriva nu skal til

at køre togpassagerer på.

Samlet drejer det sig om 308 kilometer skinner med 35 stationer. Hidtil har ruterne kostet staten 230 mio. kr. om året i tilskud til DSB for driften, mens Arriva får en årlig betaling på godt 156 mio. kr. DSB havde tilbudt at

køre til halv pris.

/ritzau/