Rigsarktiv og it-styrelse

Statsfængslet har over 20.000 solide etagemeter og et stort udenomsareal. En flytning af Rigsarkivet til Horsens vil spare staten

for mange penge, mener Horsens Erhvervsråd. Århus har et stærkt it-miljø med Aarhus Universitet og andre

højere læreanstalter, og derfor er byen det rigtige sted at placere den ny it-styrelse, mener Horsens Erhvervsråd.

Teglværker

forhandler

Wewers Teglværker venter, at forhandlingerne om salg af væsentlige aktiver i selskabet, der blev meddelt den

4. december, først ventes afsluttet i slutningen af januar. Det meddelte selskabet torsdag. Der forhandles således fortsat.


Af

meddelelsen fra december fremgik det, der er tale om blandt andet teglværkerne i Prøvelyst og Pedershvile, og at forhandlingerne

ventedes afsluttet primo januar.


I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i august nedjusterede

ledelsen forventningerne til hele 2001 på grund af faldende omsætning og problemer med produktionsrobotter. Der ventedes

"et positivt resultat, dog ikke på niveau med 2000". Før da ventede ledelsen resultatforbedring i 2001 set

i forhold 2000. Wewers Teglværker fik i 2000 et overskud efter skat på 6,7 mio. kr. RB-Børsen

Flot

resultat i Pen-Sam Bank

Det første bankregnskab for 2001 blev offentliggjort af Pen-Sam Bank torsdag. Markant vækst af

kunder og konti i årets løb sikrer banken et flot resultat. De 11 medarbejdere og direktøren hentede et resultat

hjem på 26,5 mio. kr. før skat. Det forrenter egenkapitalen med 21,6 pct.. I 2000 var resultatet før skat 5,1

mio. kr. Resultatet for 2001 er det bedste, banken har kunnet vise de seneste fem år. Nettoresultatet blev 18,5 mio. kr. mod

3,5 mio. kr. i 2000. Den investerede kapital, svarende til aktiekapitalen, er i perioden 1997-2001 i gennemsnit forrentet med 17,4

pct. efter skat, hvilket er tilfredsstillende sammenlignet med afkastet fra alternative investeringer, skriver banken. RB-Børsen

Moderate

aktieafkast i år

De aktiebaserede afdelinger i investeringsforeningerne kunne med enkelte undtagelser opgøre negative

afkast i 2001, men der er lys for enden af tunnelen, mener direktør i Jyske Invest og næstformand i InvesteringsForeningsRådet

(IFR), Hans Jørgen Larsen, som henter sin optimisme i de seneste økonomiske nøgletal.


- Bunden er nået,

men derfra og til at tro på en kraftig økonomisk vækst er der langt. Man kan forvente et udmærket aktieår,

men ikke som i 90''erne. Afkastet bliver moderat, lød prognosen fra Hans Jørgen Larsen på torsdagens pressemøde

hos IFR i forbindelse med offentliggørelsen af afkaststatistikken for 2001. Investeringsforeningsdirektøren venter endvidere,

at den amerikanske centralbank, Fed, sænker sin toneangivende rente for 12. gang i træk fra 1,75 pct. til 1,50 pct. Men

det bliver den sidste rentenedsættelse i denne omgang, vurderer Hans Jørgen Larsen. RB-Børsen

Irsk

ordre på 130 mio. dollar

FLS Aerospace har fået en ordre på ombygning af et større antal passagerfly til fragtfly.

Ordren er en udløber af den irske regerings beslutning om køb af amerikanske Sikorsky S-92 helikoptere til det irske forsvar,

oplyser FLS. Ordren er på 130 mio. dollar (1,1 mia. kr.), og vil strække sig over de næste fem år. Arbejdet

på de første fly ventes startet ved nytår, og vil derfor ikke påvirke resultatet i indeværende år, meddeler

selskabet. Som led i den irske regerings aftale om Sikorsky-købene har regeringen betinget sig, at en række kompensationsordrer

placeres hos irske aerospaceleverandører og -virksomheder. Den beslutning betyder, at FLS Aerospace kan forhandle ombygningsaftalen

med Sikorsky på plads, fremgår det af meddelelsen. RB-BørsenTibagegang i Glunz & Jensen

For høje

omkostninger og svigtende omsætning på det digitale forretningsområde førte til tilbagegang i såvel

indtjening som omsætning hos Glunz & Jensen i første halvdel af regnskabsåret 2001/02. Selskabet, der producerer

grafiske filmfremkaldemaskiner og fotografisk udstyr, fik et halvårsoverskud på 3,5 mio. kr. mod et overskud på

9,1 mio. kr. i samme periode året før. Omsætningen faldt til 337 mio. kr. fra 430 mio. kr., og resultatet af den

primære drift faldt til et overskud på 21,8 mio. kr. fra 60,6 mio. kr.


- Faldet i overskudsgraden skyldes væsentligst

at det ikke har været muligt at reducere de faste omkostninger i takt med faldet i salget af grafiske filmfremkaldere, og at

Imacon ikke har opnået den ventede vækst i omsætningen, skriver Glunz & Jensen. RB-Børsen