Rigsarkivet til Odense

Det er hovedpunkterne i en redegørelse for udflytning af statslige institutioner, som regeringen fremlagde tirsdag. Redegørelsen

er en opfølgning på en beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser, som Folketinget vedtog sidste forår.


VK-regeringen

har i første omgang valgt at gå forsigtig til vækst. Udflytningen af de tre offentlige institutioner ventes således

kun at omfatte 2-300 arbejdspladser.


- Vi har nøje overvejet og analyseret mulighederne, for det koster at flytte ud.

Vi skal stadig have en stæk hovedstadsregion i Danmark. Derfor er det en balancegang, siger økonomi- og erhvervsminister

Bendt Bendtsen (K), der har taget ved lære af massive udflytninger i bl.a. Sverige og Holland.


Foreløbig er det

kun udflytningen af Rigsarkivet, der ligger fast. Som en af sine første handlinger afblæste VK-regeringen udflytningen

af arkivet til Ørestaden med den begrundelsen af byggeriet til 1,6 mia. kr. var for dyrt og manglede kapacitet. Nu vil regeringen

i stedet bruge 1,1 mia. kr. på at flytte arkivet til Odense i tilknytning til Syddansk Universitet. Ca. 110 medarbejdere ventes

at følge med. Til gengæld vil en ny sikkerhedsstyrelse, der skal vare tager opgaver vedrørende produktsikkerhed,

elsikkerhed, gasmateriel prøvning og brandsikring af byggeri, blive placeret på et endnu ikke fastlagt sted i Jylland. Styrelsen

får 75-80 ansatte. vlsTrafikminister frikendt

Rigsrevisionen har frikendt trafikminister Flemming Hansen (K) for

alle anklager om, at han traf et ideologisk valg, da det britiske trafikselskab Arriva vandt licitationen om driften af en række

midt- og vestjyske togstrækninger.


Ifølge Rigsrevisionens redegørelse, som blev offentliggjort tirsdag, at var

DSB blevet fravalgt, selv om DSBs tilbud var markant lavere end Arrivas. Trafikministeriet begrundede sit valg af Arriva med, at det

var overvejende sandsynligt, at DSB''''''''s tilbud ville give underskud for det statsejede selskab. Den begrundelse var korrekt, mener Rigsrevisionen,

der smalet set finder, at "Trafikministeriet har haft et velunderbygget grundlag for sin beslutning om at afvise DSBs tilbud.

vlsDeltidslov ikke på pladsI dag afgiver arbejdsmarkedsudvalget betænkning om det omstridte deltidsforslag,

men Socialdemokratiet kræver forslaget til behandling igen. Det kan udskyde en vedtagelse til efter sommerferien, skriver SiD/Fagbladet.sid.dk.
Udvalget har nemlig endnu ikke set svar på samtlige de hundrede af spørgsmål, der er blevet stillet til Beskæftigelsesministeren

i forbindelse med lovforslaget.


Det har heller ikke været muligt at stille spørgsmål til de ændringsforslag,

som beskæftigelsesministeren netop har fremlagt. Ændringer, der skal få Dansk Folkeparti til at stemme ja og dermed

sikre et flertal bag lovforslaget. nikaMere offentlighedRegeringen vil nedsætte en kommission, som skal se nærmere

på, hvordan man kan skabe større offentlighed i forvaltningen - ikke mindst i lyset af at stadig flere offentlige opgaver

overgår til private virksomheder. Målet er en modernisering af offentlighedsloven, som har 15 år på bagen.


-

Samfundsudviklingen de sidste 15 år er gået i stadig flere offentlige aktiviteter flyttes over i selvstændige selskaber

eller udlicitering til private virksomheder. Det betyder, at der er opstået tvivl om, hvor grænserne for offentlighed

i forvaltningen går. Derfor har regeringen igangsat et udredningsarbejde, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) på

sit ugentlige pressemøde tirsdag. vlsSympati for tysk strejkeDe danske arbejdere vil stå last og brast med

deres tyske kammerater i deres kamp for tungere lønposer. Derfor holdt CO-industris ledelse, med formand Max Bæhring

i spidsen, tirsdag møde med de lederne af det tyske metalarbejderforbund, IG Metall, for at drøfte situationen. Flere

tyske industrivirksomheder er i øjeblikket ramt af strejker. Mange danske virksomheder eksporterer til Tyskland og de kan blive

ramt af strejken, afhængig af dens længde og udbredelse.


CO-industri slår fast, at strejkeramt arbejde, der

overføres fra Tyskland til Danmark, vil blive nægtet udført. kroneIndustrien sælger mereIndustriens

omsætning målt i mængde og sæsonkorrigeret steg i marts med 2 pct. i forhold til den foregående måned,

fremgår det af en opgørelse fra Danmarks Statistik. Ordreindgangen steg med 1 pct. opgjort i løbende priser, mens

ordrebeholdningen faldt med 1 pct. Det er hjemmemarkedet, der har trukket ordreindgangen med en stigning på 2 pct., mens eksportmarkedet faldt

1 pct. Det samme gælder ordrebeholdningen, hvor hjemmemarkedet steg 1 pct., og eksportmarkedet faldt 1 pct. RB-Børsen