Rigelisten - sådan har vi beregnet formuerne

Udgangspunktet for formueopgørelserne i Berlingske Business Magasins liste over Danmarks 100 rigeste er, hvad aktiverne er værd i fri handel, hvis ejeren beslutter sig for at sælge dem. Læs her om metoden.

1000 kroner i sedler. Ialt er her fotograferet 250.000 kroner. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Nissen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Udvælgelsen

Tallene i listen over Danmarks 100 rigeste er ikke de eksakte formuer, men de bedst mulige skøn efter omfattende research på ejerforhold og regnskabstal for 1.500 selskaber.

Det drejer sig om alle selskaber i databasen Experian med en egenkapital over 200 mio. kr. eller et primært driftsresultat over 25 mio. kr. Heraf er alle selskaber, hvor der findes personlige aktionærer med mere end fem procent af aktiekapitalen, udvalgt.

Formuerne er som hovedregel opgjort på basis af virksomhedernes seneste tilgængelige regnskaber.

De riges ejerandele i de enkelte virksomheder er opgjort ud fra offentligt tilgængeligt materiale eller i enkelte tilfælde ved direkte henvendelse til de pågældende virksomheder og ejere.

Listen er desuden resultatet af en systematisk søgning på storaktionærposter for en bred kreds af personer via Experian og Nnmarkedsdata og andre elektroniske arkiver.

Udenlandske selskaber, der ikke direkte eller indirekte indgår i disse baser, indgår kun i det omfang, de er kendt af redaktionen bag listen.

Der er så vidt muligt taget højde for afgørende nye forhold, der er offentliggjort efter seneste årsregnskab. Det kan f.eks. være helt eller delvist salg af virksomheden.

Værdiansættelsen

Udgangspunktet for formueopgørelsen er, hvad aktiverne er værd i handel og vandel, hvis ejeren beslutter sig for at realisere dem.

Formuens størrelse er et mål for den enkeltes rigdom, ikke for hvad vedkommende aktuelt ligger inde med af rede penge.

Børsnoterede aktier er opgjort til børskursen den 26. august 2015. A-aktier, der ikke er børsnoteret, er optaget til samme værdi som B-aktierne.

Værdien af ikke-børsnoterede aktier er opgjort på grundlag af selskabernes resultater for regnskabsåret 2014 eller 2014/15 samt multipler på sammenlignelige selskaber også målt på 2014-resultater.

Multiplerne, der er benyttet, er alle omsætnings- og indtjeningsmultipler (tal for 2014 eller nyere) sat i forhold til selskabernes værdi på gældfrit niveau (Enterprise Value eller EV).

Udvælgelsen af sammenlignelige selskaber er sket i samarbejde med Thomas Dam Larsen, partner i strategikonsulenthuset WE DO STRATEGY, der herefter har fundet de relevante multipler frem. Følgende multipler er benyttet:

EV/SALES (2014)

EV/EBITDA (2014)

EV/EBIT (2014)

Multiplerne på de sammenlignelige børsnoterede selskaber er fundet ved brug af databasen Thomson ONE Banker. Efterfølgende er multiplerne multipliceret med de respektive tal fra selskabernes resultatopgørelser.

Her har udgangspunktet været, at beregningen så vidt muligt er baseret på EBIT. Kun i tilfælde, hvor særlige omstændigheder gør denne beregning usikker, er der alternativt benyttet EBITDA.

I tilfælde, hvor der er tale om virksomheder med underskud i seneste regnskabsår, er beregningen i stedet baseret på omsætningen.

En række selskaber er kendetegnet ved, at aktivmassen er ultralikvid, og at der primært investeres i børsnoterede aktier og obligationer. For disse selskaber, der således har karakter af pengekasser, er den indre værdi af selskaberne benyttet som udtryk for markedsværdien.

I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde sammenlignelige noterede selskaber, er der benyttet en sektor multipel.

Fonde

Formuer placeret i fonde er ikke medregnet i personernes og familiernes formuer. Det er således kun personlige ejerskaber, der indgår i formueopgørelsen. Det gælder også i situationer, hvor fondene kan have karakter af familiefonde eller lignende, og dermed ligger tæt på stifternes formuesfære.

Gæld

Da oplysninger om privat gæld (for eksempel om eventuelt pantsætning af aktieposter) ikke er offentligt tilgængelige, må formueopgørelserne betragtes som brutto­opgørelser.

Bagatelagtige besiddelser, herunder private ejendomme, hvor en eventuel friværdi er umulig at finde, er ikke medtaget i formueberegningerne, ligesom f.eks. biler, kunstsamlinger og andre personlige besiddelser uden for selskabsform (herhjemme eller i udlandet) ikke er medregnet.

Personerne bag

Research og analyse

Det overordnede ansvar for beregningerne har konsulent og journalist Ejlif Thomasen

ejlif.thomasen@gmail.com

Research: Vibeke Toubro.

Multipelanalyse: Thomas Dam Larsen– Partner i WE DO STRATEGY

thomas@wedostrategy.com