Revisorernes image i bedring

De fem største revisionsfirmaers image stiger over en bred kam i Berlingske Business Magasins Image- analyse 2015. Overraskende udvikling blandt de største advokatfirmaers image.

Foto: Søren Bidstrup

Sidste års store revisorfusion pustede nyt liv i EY, men imagemæssigt kunne det nye EY godt trænge til et livgivende pust.

Nok går det fremad med virksomhedens image efter fusionen med KPMG. Men der er lang vej op til en position, der matcher positionen som landets tredjestørste revisionsfirma, viser resultaterne i Berlingske Business Magasins Imageanalyse 2015.

Før fusionen var EYs image faldende i takt med EYs svindende forretning, og noget af det gamle image hænger måske stadig ved. Men branchekendere peger også på, at mange revisionskunder har taget det ilde op, at de på grund af en revisorfusion med mulige privatøkonomiske undertoner blev tvunget ud i et besværligt valg.

Kunderne skulle afgøre, om de ville følge med over til EY, eller om de skulle blive i folden hos KPMG. Prominente storkunder som A.P. Møller – Mærsk og Carlsberg stemplede ud, og det er måske noget af forklaringen på, hvorfor EY scorer lavt på imagefaktorer som ledelse, troværdighed og konkurrenceevne.

Trods den lave placering som nummer 95 i årets Imageanalyse er EYs image dog det, der stiger mest i revisorbranchen. Branchekendere forklarer det med en vis positiv afsmitning fra det gamle KPMG, men også at fusionen har givet det nye EY mulighed for at repositionere sig i markedet.

KPMG, der blev efterladt på perronen, da fusionstoget kørte, er lykkedes med en lille forbedring af sit image fra plads 89 til plads 86 på listen. Særligt KPMGs troværdighed ligger bemærkelsesværdigt højt. Den nye dreng i klassen kæmper til gengæld med imagefaktorer som kommunikation, ledelse og konkurrenceevne – og måske også med det arvede image fra det gamle KPMG, som har været noget flagrende i en årrække.

Det nye KPMG har markedsmæssigt kæmpet sig op fra scratch til en postion som branchens 11. største. Men med kun fem kunder i det attraktive top 100-segment er der lang vej op til målet om, at KPMGs position i Danmark afspejler KPMGs globale position, hvor KPMG sammen med Deloitte, PwC og EY er en af revisorgiganternes Big Four.

PwC rykker tager teten

Imagemæssigt er PwC og Deloitte i en kategori for sig i revisorbranchen. Begge ligger stabilt og relativt højt. Deloitte har i en årrække været revisorbranchens ukronede konge, hvad angår størrelse og image. Men sidste år overhalede PwC så Deloitte målt på image. Og i år rykker PwC for alvor fra Deloitte med et pænt hop fra nummer 39 til 28 på imagelisten. PwC har ikke alene branchens bedste image, men også det bedste image, der har været målt blandt de største revisionsfirmaer siden 2006.

Det har PwCs medarbejdere en del af æren for, for PwC scorer usædvanligt højt på imagefaktoren medarbejdere. Men også målt på troværdighed og kvalitet ligger PwC højt. PwC betegnes af branchekyndige som den pt. mest synlige revisionsvirksomhed målt på både annoncering og aktiviteter. PwC gør sig blandt andet i velbesøgte erhvervskonferencer skræddersyet til erhvervslivet.

Men også PwCs store markedsandel i top 100-segmentet er formentlig med til at styrke virksomhedens image. PwC reviderer 41 af de 100 største danske virksomheder, og PwC ligger da også suværent i top blandt de fem største revisionsfirmaer målt på konkurrenceevne.

Selv om Deloitte er blevet overhalet af PwC, er det værd at hæfte sig ved stabiliteten i Deloittes image. Det er endda lykkedes Deloitte at forbedre sit image en anelse fra plads nummer 40 til 39, samtidig med, at Genan-sagen har redet revisionsvirksomheden som en mare.

Deloitte var revisor for Genan, men måtte krybe til korset og erkende, at revisionsvirksomheden ikke havde gjort sit arbejde ordentligt. Den ansvarlige partner blev fyret, og Deloitte endte med at hoste op med en erstatning, der er blevet anslået til at være på omkring en halv milliard kroner.

Men netop det, at Deloittes ledelse valgte at tage ansvar for virksomhedens fejl har ifølge branchekendere formentlig styrket Deloittes image. Blandt de fem største revisionsfirmaer scorer Deloitte netop højest på imagefaktorerne ledelse og kommunikation.

Pladsbytte i advokattoppen

Mens revisionsbranchen kan glæde sig over generel fremgang på imagefronten, er situa­tionen anderledes blandet i advokatbranchen. Både Plesner og særligt Kromann Reumert falder imagemæssigt, mens Gorrissen Federspiel og særligt Bech-Bruun er i imagemæssig fremgang.

De store spring i Imageanalysen 2015 betyder, at Bech-Bruun og Kromann Reumert bytter plads, så Bech-Bruun nu har overtaget Kromann Reumerts mangeårige imagemæssige førsteplads.

Bech-Bruun har styret lidt bedre igennem den konjunkturnedgang, der ramte advokatbranchen i 2013 og har afskediget færre end Kromann Reumert. Og målt på imageparameteren finansiel styrke ligger Bech-Bruun i top blandt de fire største advokatkontorer. Men kvaliteten af det arbejde, Bech-Bruuns medarbejdere leverer, spiller også ind på, hvordan Bech-Bruun opfattes, og det er helt i top. Bech-Bruun har branchens bedste medarbejdere og leverer den højeste kvalitet. Og så brager Bech-Bruun frem målt på troværdighed.

Kromann Reumert har til gengæld branchens højeste troværdighed, men ak, den er faldende. Det er den i øvrigt også for Plesner og Gorrissen Federspiel. Kromann Reumert og Ples­ner var begge med til at hjælpe det nu krakkede OW Bunker på børsen med rådgivning om juridiske forhold. Kromann Reumert har også været advokat for OW Bunker i en årrække op til børsnoteringen.

Plesner er det af de største advokatfirmaer, der har skåret dybest i medarbejderstaben, siden krisen ramte advokatbranchen i 2013. Alligevel scorer Gorrissen Federspiel lavest målt på finansiel styrke.

Måske spiller det ind, at Gorrissen Federspiel modigt har valgt at gå mod strømmen og være åben.

I den traditionelt lukkede advokatbranche er Gorrissen Federspiel det eneste af de store advokatkontorer, der oplyser omsætningstal, mens kollegerne nøjes med runde formuleringer, der gør det sværere at danne sig et indtryk af, hvordan det egentlig står til.

Honorarlusssing

Plesners imagemæssige dyk kan ifølge branchekendere også at være påvirket af salærsagen i det store konkursbo Sandgården. Her klagede en kreditor til skifteretten over honoraret på 35 mio. kr. til kuratorerne Pernille Bigaard fra Plesner og Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten. Skifteretten fandt, at honoraret var »påfaldende« stort og skar fem mio. kr. af salæret, men det ville kuratorerne ikke finde sig i.

De har trukket sagen gennem to retsinstanser, men tabte senest i Østre Landsret.

»Den sag er ikke god for branchens image,« lyder det fra en branchekilde.