Retursystem eksporteres som en økonomisk succes

Det danske retursystem for emballager er stille og roligt blevet en gedigen succes - ikke blot miljømæssigt, men også

økonomisk for de butikker, der tager imod returemballage.For firmaet Anker Andersen A/S, der leverer sorteringsanlæg

til detailhandelen, er systemet blevet en god forretning med ordrer på anlæg, der løber op i et tre-cifret millionbeløb.

Nu står firmaet klar til at erobre de udenlandske markeder:- Den grønne bølge med returemballage driver

støt og roligt mod syd. Landene syd for Danmark vil ikke længere acceptere svineriet med plastflasker og dåser

langs vejene og gør derfor klar til at etablere retursystemer efter dansk forbillede. Det bliver store markeder for os, forudser

salgsdirektør Steen Petersen.Butikkerne får i rask tempo installeret nye automatiserede anlæg i baglokalet,

der giver detailhandelen en helt anderledes god økonomi i håndteringen af returemballagen fra kunderne.Store

besparelserTraditionelt har butikkerne blot et sorteringsbord i baglokalet bagved flaskeautomaten, og det er så op til

medarbejderne at sortere flasker og dåser.I stedet investerer butikkerne i automatiserede sorteringsanlæg, der

laver den store del af sorteringsopgaven.Butikker med de nye sorteringsanlæg skal i dag bruge markant færre mandskabstimer

på håndteringen af returemballagen, og det giver en væsentlig bedre økonomi for butikkerne.- Det er

succeshistorien om Dansk Retursystem, som ingen uden for detailhandelen hører om. Der er penge at spare, og jo større

butikken er, jo større er gevinsten, siger salgsdirektør Steen Petersen, Anker Andersen A/S.Hans kommentar kommer

i kølvandet på den kritik, der for nylig er blevet rettet mod Dansk Retursystem.Nyt områdeFirmaet

med hovedsæde i Tørring i Jylland leverer hovedparten af de sorteringsanlæg, der stilles op i dagligvarebutikkerne.

Firmaet leverer primært transportanlæg, vaskerimaskiner og håndteringsudstyr til flasker på bryggerier,

men gik for et år siden ind på et nyt område: Leverancer af sorteringsanlæg til returemballage i dagligvarebutikker.Anker

Andersen A/S leverer i dag anlæg til alle butikker i Coop Danmark og Dansk Supermarked og desuden til en række forretninger

blandt de selvstændige købmænd.- I 2002 solgte vi 1500 sorteringssystemer til detailhandelen hvilket svare

til en markedsandel på 75 pct., mens resten blev delt mellem vores konkurrenter som bla.. omhandler Tomra, der tidligere var

den enerådige aktør på dette område. Vores 1500 anlæg vil blive installeret i butikkerne frem til 2005,

så vi er godt i gang med opgaven, siger Steen Petersen.TilskudDetailhandelen har fået et ekstra incitament

til at investere i sorteringsanlæg til returemballage, idet hver forretning har kunnet søge Dansk Retursystem om et tilskud

til effektivisering af deres flaskerum.- Da Dansk Retursystem blev etableret, var der kritik fra mange detailhandlere, fordi

de skulle sortere flere typer emballage, ikke mindst dåser. Den kritik er nu forstummet, og detailhandelen er meget tilfreds med

de nye automatiserede anlæg, siger Steen Petersen.Foruden sorteringssystemer får butikkerne nu også installeret komprimeringsmaskiner,

der presser engangsemballager sammen, så de fylder mindre. Disse maskiner ejes dog af Dansk Retursystem, som stiller dem op

i butikkerne uden omkostning for detailhandelen. Anker Andersen A/S vandt sidste år eneretten til det danske marked på

at fremstille og levere komprimeringsmaskinerne til emballager. Foreløbig har firmaet fået en ordre på 351 maskiner,

men potentialet herhjemme er ca. 1500 maskiner.