Reolfabrikken Montana får millionerstatning

Læs mere
Fold sammen
Højesteret har tilkendt reolvirksomheden Montana i Haarby på Sydvestfyn en erstatning på tre mio. kr. fra Denka

Møbler i Ølgod, fordi denne virksomhed efter rettens opfattelse i 1900erne fremstillede og solgte reoler, som til forveksling

lignede Montanas kendte reoler.Sø- og Handelsretten havde i 1995 tilkendt Montana seks mio. kr. i erstatning, men det

beløb nedsatte Højesteret med den begrundelse, at Montanas reoler i perioden solgte bedre en Denkas reoler. Også

selv om Denka Møbler i en periode på syv år havde solgt op imod 120.000 reolmoduler, svarende til en omsætning

på omkring 60 mio. kr.Montana krævede oprindeligt 10 mio. kr. i erstatning.Men kopieringen var en klar overtrædelse

af markedsføringsloven, mente begge retsinstanser.Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Montanas

direktør og ejer Peter J. Lassen til både erstatningens reducerede størrelse og til den lange sagsbehandlingstid

i Højesteret.lrs