Renteløfter hjælper PFA

Pensionstjek: Nogle af PFAs kunder risikerer at skulle betale mere for pensionsordningen. Men med hjælp fra bl.a. høje rentegarantier regner PFAs direktør Henrik Heideby med alligevel at holde på kunderne.

Mens de øvrige pensionsselskaber var inde i nytårsspurten med at få fyldt kundernes skattebegunstigede kapitalpensioner op, har PFA fejret årsskiftet med at gøre hovedrent i forretningen.

Der skulle ryddes op i de pensionsaftaler, hvor pris og produkt ikke hang sammen. Resultatet er blevet, at en række af virksomhedskunderne har fået tilbudt en mere enkel ordning, som er nemmere for PFA at administrere. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, risikerer virksomhederne, at prisen bliver sat op.

Alligevel regner PFAs adm. direktør Henrik Heideby ikke med at miste kunder.

»Hvis vi gør det rigtigt, er der ingen kunder, der går fra os af den grund. Almindelige forretningsmæssige principper tilsiger, at de produkter, der er tungest at administrere, også betaler mere, mens der betales mindre for produkter, der er nemme at administrere,« siger han.

PFAs problem er, at selskabet har påtaget sig nogle virksomhedsordninger, som i sin tid var meget simple og derfor billige at administrere. Derfor har kunden kun skullet betale meget lidt til selskabet i omkostningsbidrag. Men efterhånden er en del ordninger blevet mere komplicerede, fordi den enkelte ansatte på virksomheden har fået lov at vælge mellem en række ting, f.eks. fleksibilitet i hvilken forsikringsdækning, der er tilknyttet pensionsordningen.

Prisstigninger

Det har gjort ordningerne dyrere at administrere for PFA, men prisen for kunderne er ikke blevet ændret. Det vil den blive nu.

Henrik Heideby understreger, at prisstigningerne ikke bliver markante. Det kan f.eks. dreje sig om at forhøje omkostningsbidraget med 0,5 procentpoint fra et niveau omkring fem pct. Det vil kappe 0,6 pct. af den fremtidige opsparing på en ordning, hvor 20 pct. af indbetalingen anvendes til forsikringsdækninger fremfor ren opsparing.

»Men vel at mærke kun, hvis ordningen ikke kan forenkles, og i langt de fleste tilfælde skal der kun ganske små tilpasninger til for at gøre ordningen nem at administrere,« siger Henrik Heideby.

Manøvren med at gennemgå pensionsaftalerne sker på et tidspunkt, hvor en undersøgelse, PFA selv har foretaget, har vist, at mange af kunderne i forvejen er utilfredse med for lange ventetider i sagsbehandlingen.

Det problem arbejder PFA af al kraft på at løse. Bl.a. ved midlertidigt at lukke butikken for nye kunder og koncentrere sig om at gøre de eksisterende kunder tilfredse.

Dyrt at skifte

Desuden får Henrik Heideby hjælp fra en anden kant med at holde på kunderne. Mange af dem er i deres kontrakter garanteret ydelser baseret på en rente af opsparingen på gennem-snitligt 4,5 pct. om året.

De høje garantier udstedte selskaberne frem til midten af 1990erne, men siden er der blevet skruet kraftigt ned for løfterne i takt med, at Finanstilsynet har nedsat den maksimale grundlagsrente, fordi det generelle renteniveau i samfundet er faldet. Så det er ganske enkelt umuligt at finde et pensionsselskab, der i dag kan udstede en så høj garanti til en ny kunde.

Dertil kommer, at kunderne skal betale en afgift bare for at flytte deres pensionsordning fra et selskab til et andet, ligesom det kan blive nødvendigt at afgive nye helbredsoplysninger for at opnå samme forsikringsdækning i et andet selskab.

»Hvis en kunde synes, en høj garanti er rigtig godt, så er det ufordelagtigt at gå væk fra en sådan ordning. PFA bliver faktisk marginalt bedre stillet, fordi vi så har den forpligtelse mindre. Men vi ønsker ikke at miste nogen kunder,« understreger Henrik Heideby.