Rentegaranti: En systemfejl

Læs mere
Fold sammen
For blot 20 år siden var renten 15-20 pct. årligt. Dengang behøvede en investeringschef i en pensionskasse ikke at være synderlig dygtig for at levere et afkast, der så rigeligt oversteg den garanti på typisk 4,5 årligt, som pensionsopsparerne den gang blev lovet.

Det helt fundamentale problem er, at rentegarantien ikke kun er gældende i et eller to år frem. Den gælder derimod i hele opsparerens liv - selv om renten nu er faldet til et historisk lavt niveau.

Aktuarer, eksperter, regeringen og selv Nationalbank har kaldt systemet for »uhensigtsmæssigt«. Men ingen er endnu kommet med bud på, hvordan problemet skal løses.