Rekordoverskud i Preventure

Venture. Preventure, et ventureselskab som bestyres af BankInvest, præsterede et overskud på 79,8 mio. kr. i 2006

Tidligere er pengene fosset ud af ventureselskabet Preventure, men i de to seneste år har selskabet høstet store gevinster på salg og opskrivninger af porteføljevirksomheder.

Alene salget af e-mail-virksomheden Retail Internet til franske Come & Stay resulterede i en gevinst på 74,9 mio. kr. i 2006, fremgår det af det netop offentliggjorte regnskab fra Preventure.

Det samlede overskud i selsakbet landede på 79,8 mio. kr. i 2006 mod 31,0 mio. kr. året før.

- Resultatet for 2007 ventes at være positivt, men dog næppe på niveau med 2006, hedder det i beretningen.

Preventure blev startet af Lars Kolind i 2000, men bestyres i dag af BankInvest. I de første år investerede selskabet i iværksættere med henblik på videresalg.

Efter salget af Retail Internet ejer Preventure i dag andele i medievirksomheden Isabella Smith, energistyringsselskabet KeepFocus og det polske callcenter Yellowtel.

Preventure foretager i dag alene opfølgningsinvesteringer i de nuværende selskaber. To af selskabets porteføljeselkaber har fået tilført 20,8 mio. kr. i ny kapital i 2006, fremgår det af beretningen til regnskabet.

Preventure forventer, at selskabet har frasolgt de resterende tre selskaber inden udgangen af 2008.