Rekordoverskud i A.P. Møller-Mærsk

A.P. Møller-Mærsk A/S kom ud af 2003 med et rekordoverskud før skat på 26,6 mia. kr. mod 20,5 mia. kr. året før.

Omsætningen blev på 157,1 mia. kr. mod 151,2 mia. kr. året før.

Årets resultat før særlige poster, men efter skat blev på 12,9 mia. kr. mod 10,4 mia. året før. Koncernen oplyser, at resultatet er påvirket af bedre markeder for de store containerskibe og for de store råolie-tankskibe, mens det har været noget sløjere for forsyningsskibe til olieindustrien, borerigge og luftfart.

Dollarkursen var gennem hele året i gennemsnit 16,5 procent lavere end året før, og som følge deraf var den negative effekt ganske betydelig på resultatet før særlige poster.

Aktionærerne kan se frem til et pænt udbytte på 300 kroner per aktie, og det er 100 kroner mere end året før. Det er det bedste udbytte siden 1999, fremgår det af årsregnskabet.

Koncernledelsen på Esplanaden skruer ikke forventningerne til dette år kraftigt i vejret. A.P. Møller-Mærsk venter et resultat før særlige poster, men efter skat på samme niveau som i 2003 på knap 13 mia. kr.

/ritzau/