Rekordhøje priser plager danskerne

EU-Kommissionen har både ris og ros til Danmark i sin analyse af Lissabon-målsætningen. Værst ser det ud med prisniveauet.

Den manglende konkurrence og det deraf følgende høje prisniveau i Danmark udgør det største problem for den danske økonomi, slår EU-Kommissionen fast i sin rapport om landenes muligheder for at opfylde Lissabon-målene. Prisniveauet ligger næsten en tredjedel højere end gennemsnittet i EU, og det er endda steget i årene 2000 til 2002.

De høje priser på dagligvarer og serviceydelser betyder, at danskerne har færre penge til opsparing, og at løn-niveauet generelt presses op.

Da danskerne samtidig ikke ligger i top med produktivitet - faktisk ligger Danmark midt i EU-feltet og bag Luxembourg, Belgien, Frankrig, Irland, Italien og Finland målt pr. arbejdstime - kan det på sigt ramme Danmarks i øjeblikket fine position med at være det EU-land, der har flest i arbejde ud af den voksne befolkning, advarer EU-Kommissionen.

Til gengæld er der ros til Danmark for at være blandt de lande, der siden 1999 har gjort mest for at øge investeringer i forskning og højteknologi. På europæisk plan ligger Danmark fortsat bag Sverige, Finland og Tyskland på dette område, men blandt de lande, der har gjort mest for at øge investeringerne.

Endelig roses Danmark også for at være det EU-land, der er mest effektiv til at omsætte vedtagne EU-direktiver om det indre marked i lovgivning.