Rekordår for investor i nye virksomheder

I modsætning til mange af kollegerne i branchen har ventureselskabet Innfond, der investerer i højteknologiske opstartsvirksomheder,

sidste år haft sit travleste år siden etableringen i 2000. I 2003, der ellers slog alle bundrekorder for investeringsniveauet

i venturebranchen, har Innfond således formået at øge investeringsniveauet med hele 80 pct. Og selvom de fleste

penge gik til opfølgningsinvesteringer i eksisterende porteføljeselskaber, så har man samtidig næsten fordoblet

porteføljen med fem nye investeringer fra syv til 12 selskaber. De tre ansatte i Innfond har tilsammen screenet 62 forretningsplaner

i løbet af året.- Vi har strammet op på vores investeringsfokus, hvilket har øget kvaliteten af de

projekter, vi har kigget på. Samtidig er vi i højere grad begyndt at gå ind i projekter, hvor der er andre investorer

i forvejen. I den slags situationer går det meget hurtigere med at beslutte sig, siger adm. direktør Claus Melgaard,

Innfond.Antallet af henvendelser til Innfond er faldet siden 2000, men kvaliteten er til gengæld gået i den anden

retning. Henvendelserne fra iværksættere bliver mere og mere seriøse. Hvor investorerne for fire år siden

blev bombarderet med mere eller mindre tilfældige henvendelser fra folk med en god idé til en internet-virksomhed, er

der i dag lagt langt mere arbejde i forretningsplanerne.

Dyre investeringer

Den positive udvikling ændrer dog ikke

ved, at Innfonds samlede portefølje er langt mindre værd end den kapital, der er investeret i dem. I de fire år

Innfond har eksisteret, er der blevet købt selskaber for 115,7 mio. kr., men ledelsen opgør i øjeblikket investeringerne

til en samlet værdi på 74,0 mio. kr. 18,3 mio. kr. af de 40 mio. kr., der mangler for at regnskabet går op, stammer

primært fra selskaberne Kursus.net og Mobite, der begge er under konkursbegæring. Samtidig har Innfond med tab afhændet

sin ejerandel i Linkwatch, der efter en betalingsstandsning er reetableret under navnet LinkSecurity.- Innfond blev startet

i en periode, hvor priserne på virksomheder var højere end i dag, og nogle af vores investeringer har været for

dyre. Men vi er absolut tilfredse med udviklingen i flere af selskaberne, siger Claus Melgaard.Han oplyser, at mindst fire af

selskaberne er blevet mere værd siden der blev investeret i dem, men at der ikke bliver foretaget opjusteringer før de

er realiserede.Innfond er stiftet med det formål at investere i nye, innovative virksomheder med hjemsted i Danmark, i

form af indskud af selskabskapital. Kapitalgrundlaget er 300 millioner kroner, der er indskudt af Vækstfonden og NOVI A/S.