Rekord i Royal Greenland

På tre år har Royal Greenland vendt et underskud på 286 mio. kr. til et overskud på knap 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere
Fold sammen
Med godt købmandsskab og en målrettet strategi er det lykkedes Royal Greenland A/S at få sit hidtil bedste resultat på trods af rekordlave priser på rejer og en lav dollarkurs.

Royal Greenland opnåede i regnskabsåret 2002-03 en omsætning på godt 3,6 mia. kr. Det var en fremgang på 190 mio. kr. Overskuddet før skat blev på 120 mio. kr. eller godt 20 mio. kr. mere end det, ledelsen meldte ud for et år siden.

På blot tre år er det således lykkedes Royal Greenland at vende et underskud på 286 mio. kr. efter skat til et overskud på knap 100 mio. kr.

Selv om der kan være grund til det, lyder der ingen jubelråbel fra Royal Greenlands adm. direktør Keld Askær, der betegner resultatet som tilfredsstilllende.

»Efter mange års modgang er Royal Greenland blevet en sund virksomhed. Vi har nedjusteret forventningerne til det indeværende regnskabsår. Når der er så ugunstige markeds- og valutaforhold, som der er, vil vi være tilfredse med et resultat på niveau med det netop afsluttede regnskabs. Den lave dollarkurs smitter af på yen-kursen. Og de lave valutakurser er de væsentligste problemer,« siger Keld Askær.

Konkurrenter i krise
Royal Greenland arbejder i et marked, hvor der er et stort udbud af rejer, og det har presset priserne helt i bund. I modsætning til konkurrenterne i fiskeindustrien i Norge og på Færøerne, der er i dyb krise, har den grønlandske koncern ekspanderet sig ud af krisen og tjent flere penge ved at sælge flere fisk, rejer og krabber.

»Vi har i 2002-03 ekspanderet os ud af krisen. Og det har vist at være et effektivt våben mod de negative pris- og valutaforhold,« siger Keld Askær.

Royal Greenland lukker et røgeri i Grønland og flytter det til Glyngøre, som er mere effektivt end en virksomhed i Paamiut/Frederikshåb.

I stedet åbnes en ny reje- og krabbefabrik i den grønlandske by. Mens fabrikkerne i Grønland fortsat gav et lille underskud i 2002-03, tegnede danske og øvrige udenlandske aktiviteter sig for den største del af overskuddet. Trawlerne og fabriksskibene har ligeledes givet en fornuftig indtjening.

I nye og eksisterende fabrikker investeres der i år og næste år 75 mio. kr. i Danmark, lidt over 50 mio. kr. i Tyskland og op mod 150 mio. kr. i Grønland. Med køb af en trawler vil de samlede investeringer ligge på 300 mio. kr.