Rekord i røverier plager banker

De danske banker og sparekasser vil i løbet af få år helt være uden ekspeditionskasser med kontanter.Det

er den kontante trussel fra brancheorganisationen Finansrådet, som bliver virkelighed, hvis antallet af røverier i Danmark

ikke falder betydeligt snart.I år er der udsigt til, at antallet af røverier mod danske pengeinstitutter bliver

på cirka 125, og det kalder Finansrådet for uacceptabelt, når der sammenlignes med andre lande. Det har først

og fremmest enorme menneskelige konsekvenser for de ansatte i finanssektoren at blive udsat for røveri, men økonomisk

bruges der også mange ressourcer på sikringsforanstaltnigner.

Danmark hårdt plaget

- Lykkes det ikke de

kommende år at reducere antallet af røverier væsentligt, må sektoren overveje helt at fjerne umiddelbart

tilgængelige kontanter og sikre disse i såkaldte cash in/ cash out maskiner, konkluderer Finansrådet i et afsnit

om røveriudviklingen i sin årsberetning, der offentliggøres i dag. Hvis antallet af røverier i år bliver

på cirka 125, vil der være tale om et fald i forhold til sidste år, hvor der blev registreret 182 røverier

mod danske bankfilialer. Trods den faldende tendens er tallet markant højere end i andre europæiske lande.- Hvis

man sætter antallet af røverier i forhold til antallet af filialer, bliver hver filial statistisk udsat for røveri

hvert 11. år. Dette er europæisk rekord, idet europæiske pengeinstitutfilialer i gennemsnit kun udsættes for

røveri hvert 77. år, påpeger de danske pengeinstitutter.Mens det ikke er unormalt med bevæbnede vagter

og låste døre i banker flere steder i udlandet, har den danske banksektor altid ønsket at bevare åbne adgangs-

og ekspeditionslmiljøer. Kampen mod røverier har derfor hidtil haft en passiv karakter.Finansrådet mener

således, at faldet i antallet af røverier i år skyldes, at mange bankfilialer har installeret såkaldte tidsforsinkelseslåse

på kasserne, så der er ventetid i forbindelse med udbetaling af kontanter.

Sendt i udvalgEn anden variant er

pengeautomater, hvor der både kan hæves og sættes penge ind. Nogle banker har valgt at investere i den slags automater

for samtidig at nedlægge ekspeditionskasserne, men den type automater er meget kostbare.Både Finansrådet og

Finansforbundet, der organiserer de ansatte i finanssektoren, har presset på for at få gjort noget ved situationen.Det

har fået justitsminister Lene Espersen (K) til at nedsætte et udvalg, der skal overveje muligheden for at give bankerne

lov til at videoovervåge indgangspartier til filialer.Hele Finansrådetsårsrapport kan læses

på www.finansraadet.dk.Berlingske Tidende