Regnefejl til en lille milliard

Arbejdsdirektoratet glemte, at der sidste år var 53 udbetalingsuger mod normalt 52 udbetalingsuger på et år. Derfor »manglede« der pludselig 860 millioner kroner i kassen til dagpenge og efterløn.

Læs mere
Fold sammen
Hvis ledelsen i Arbejdsdirektoratet endnu ikke har fundet på en julegaveidé til sig selv og medarbejderne, så var det vist oplagt at ile ned i den nærmeste kontorforsyningsforretning og købe hele lageret af kalendere. I hvert fald har direktoratet nu fået Rigsrevisionens ord for, at det kniber gevaldigt med at holde styr på, hvor mange uger der er på et år.

Sidste år glemte Arbejdsdirektoratet under Beskæftigelsesministeriet nemlig, at dagpengemodtagere og efterlønnere skulle have udbetalt dagpenge og efterløn i 53 uger mod normalt 52 uger på et år.

Dybt beklageligt
Umiddelbart lyder en uge fra eller til måske ikke af så meget, men i kroner og øre løb forglemmelsen op i ikke mindre end 860 millioner kroner, som pludselig manglede i budgettet.

»Det er dybt beklageligt, at vi ikke har været opmærksomme nok, og det må selvfølgelig ikke ske. Jeg erkender fejlen, lægger mig fladt ned og beklager,« lyder det Arbejdsdirektoratets direktør Jesper Hartvig Pedersen, der efter tonefaldet at dømme har ører så røde som Rudolfs tud.

Regnefejlen fik dog ikke nogen praktiske konsekvenser for hverken de ledige eller efterlønnerne, fordi pengene populært sagt blev fundet ved at snuppe toppen af statens overskud. Men heller ikke staten tabte som sådan penge på fejlen, idet udgifterne til dagpenge og efterløn er lovbundne og derfor skal udbetales ligegyldigt om der er afsat penge nok i budgettet. Og desuden holder Arbejdsdirektoratets budget faktisk aldrig, da det ville kræve, at budgetlæggerne med sikkerhed kunne forudsige ledighedsudviklingen 12 måneder frem i tiden.

Grundig redegørelse
Alligevel modtages meddelelsen om kalenderkokset med alvor på Christiansborg, hvor flere partier kræver beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i samråd for at få en forklaring. Og Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører og medlem af Finansudvalget Jan Petersen frygter, at der kan være sket lignende regnefejl på andre offentlige kontorer.

»Nu må vi bede om en grundig redegørelse, og det må undersøges, om der er tale om et enkeltstående tilfælde,« siger Jan Petersen, og de Radikales finansordfører, Morten Helveg Petersen, varsler også spørgsmål til ministeren.

»Det er jo dybt komisk, at der ikke er tjek på noget så elementært som udbetalingsugerne,« siger han.

53 udbetalingsuger
En mulig forklaring på Arbejdsdirektoratets regnefejl kan være, at udbetalingsugerne ikke nødvendigvis følger de almindelige uger. For faktisk var der kun 52 uger i 2003, men altså 53 udbetalingsuger. Til gengæld er der i år 53 almindelige uger, men kun 52 udbetalingsuger.

»Det der meget forvirrende, men det hænger sammen med, at et »rent« år har 364 dage, et normalt år har 365 dage, mens andre år har 366 dage. På den måde går regnestykket ikke op - også fordi der visse år regnes med fremrykninger af udbetalingerne. Men jeg garanterer, at fejlen ikke gentager sig,« lover Jesper Hartvig Pedersen.