Regional DI vil mødes med borgmestrene

Formentlig allerede i løbet af januar mødes Dansk Industri i Ringkjøbing amt med amtets nyvalgte borgmestre og

amtsborgmester. Og det er DI''s nye regionsformand, adm. direktør Jens-Ole Aagaard Jensen, Cimbria i Herning, som inviterer.


Selv

om der ikke udfærdiges en formel dagsorden, kommer industriens rammevilkår højt på listen, oplyser formanden.


Der

er ikke noget nyt i, at industrien søger dialog med politikerne, men normalt plejer parterne at mødes under DI''s årsmøde

i november. Imidlertid ønsker den nye DI-formand at hilse på mange af de nyvalgte borgmestre meget tidligt.


Tæt

dialog

- Vi har fået ny regering, nye amtsråd og nye kommunalbestyrelser. Derfor er det meget naturligt, at indkalde borgmestrene

til et møde, hvor vi gerne vil fortælle om vores situation og vore synspunkter. Jeg vurderer det som værende meget

vigtigt med en tæt dialog mellem parterne, siger Jens-Ole Aagaard Jensen. Oven over det hele svæver frygten for, at det vestlige

amt skal ende som et appendiks vil andre af landets vækstområder. Derfor kommer industriens rammevilkår højt

på listen over diskussionsemner.


Emnet er ikke blevet mindre aktuelt, efter at den seneste konkunkturanalyse fra Erhvervsrådet

Herning-Ikast-Brande har slået fast, at specielt træ- og møbelindustrien er trængt i defensiven.


Der

er tale om en af Midt-og Vestjyllands vigtigste brancher.

To nøgleområder

I særdeleshed to områder har

DI''s bevågenhed: forbedret infrastruktur og kompetenceløft.


Jens-Ole Aagaard Jensen pointerer, at man på det

infrastrukturelle område ikke kun tænker i motorvejsbaner. Nye motorveje til Århus og trekantsområdet står

højt på ønskeseddelen, men ikke nødvendigvis øverst.


- Når vi taler om infrastruktur,

har motorvejene naturligvis stor betydning, men vi ser det i et noget bredere perspektiv. Vi skal også have forbedret den interne

infrastruktur i vore byer og mellem vore byer. Hertil kommer IT-infrastrukturen. Alt sammen er vigtige områder vor det regionale

erhvervsliv, fastslår formanden.


På kompetenceområdet erkender han, at der er langt op til universitetsbyerne.


-

Men derfor er det også så vigtigt, at vi får lukket noget af gabet op til disse byer. Udfordringer er der nok af.

Her tænker jeg bl.a. på opkvalificering af den eksisterende arbejdskraft, af de ledige og integration af højtuddannede

indvandrere, tilføjer han.

Fælles fodslawDI-formanden håber, at man med et fortsat tæt dialog, erhvervsliv

og politikere imellem, kan sikre et fælles fodslaw.


- Her i Midt- og Vestjylland er det simpelthen nødvendigt, at

vi internt er enige om ønskerne til fremtiden. Uden denne enighed kommer vi ingen vegne, siger han.


Jens-Ole Aagaard Jensen

tiltrådte som ny DI-formand i november i fjor.