Region Sjælland etablerer praktikpladser hos smv'er

Praktik. Vækstforum Sjælland har bevilget 1,4 mio kr. til et samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland om at etablere praktikpladser for studerende i regionens små og mellemstore virksomheder - smv'er.

Region Sjælland har bevilget penge til at skabe nye praktikpladser hos små og mellemstore virksomheder gennem et samarbejde med de videregående uddannelsesinstitutioner i regionen.

Vækstforum Sjælland har bevilget 1,4 mio kr. til dette samarbejde.

Efter Vækstforum Sjællands opfattelse er det vigtigt, at både de studerende på de videregående uddannelser og lederne i de små og mellemstore virksomheder får øjnene op for hinanden. Det kan et praktikophold for en studerende i en virksomhed være med til.

- Med bevillingen bringer Region Sjælland relevante uddannelsesaktører sammen i netværk til glæde for både uddannelsesinstitutioner og det regionale erhvervsliv. For smv'er er en praktikant et friskt pust udefra, og for de studerende er en praktik en fremragende mulighed for at afprøve teori i praksis og i mange tilfælde den direkte billet til arbejdsmarkedet, siger rektor Poul Holm, Roskilde Universitetscenter.

Samarbejdet omfatter studerende med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser og spænder bredt fra akademistuderende på markedsføringsøkonom-, multimediedesigner- og laborantuddannelserne, over professionsuddannelser som bygningskonstruktør og sygeplejerske.

- Samarbejdet skal skaffe endnu flere i praktik i Region Sjælland og dermed tilføre regionens virksomheder ny og nødvendig viden. Det er helt afgørende at give regionen et generelt vidensløft, hvis SMV'erne skal overleve på det globale marked, siger Poul Holm.

Projektet er netop skudt i gang og løber til udgangen af 2008.