Regeringens mål med portostøtte er slået fejl

Stik imod intentionerne har afskaffelsen af portostøtten til uge- og månedsblade pr. 1. marts ikke ført til øget konkurrence. »Tværtimod er flere blade gået ned, andre må spare, og Post Danmark er på vej til at få et nyt monopol,« siger Dansk Fagpresse.

Læs mere
Fold sammen
VK-regeringens afskaffelse af portostøtten til uge- og månedsblade som led i finanslovsaftalen for 2004 med Dansk Folkeparti slår nu igennem i form af bladlukninger, massive besparelser og frygt for et nyt distributionsmonopol til Post Danmark.

Ifølge Dansk Fagpresse, der netop har færdiggjort en analyse af portostøttens bortfald, er regeringens mål om at øge konkurrencen blandt distributørerne slået fuldstændig fejl.

»Konkurrencen er rent faktisk nu ikke-eksisterende. Når en tredjedel af det berørte marked - med et samlet årligt oplag på over 50 mio. eksemplarer - går sammen, og det ikke kan lade sig gøre at forhandle en aftale med enten Post Danmark eller Bladkompagniet om et samlet tilbud på distribution, så kan det kun opfattes sådan, at der ikke er konkurrence,« siger Christian Kierkegaard, direktør i Dansk Fagpresse.

Frygter nyt monopol
Christian Kierkegaard hæfter sig ved, at de berørte uge- og månedsblade vil få en merudgift på minimum 305 mio. kr. efter afskaffelsen af portostøtten. Samtidig er vilkårene for distributionen blevet forringede, så bladene nu skal indlevere tidligere til Post Danmark og samtidig udbringes senere - med mindre udgiverne vil betale ekstra for en kortere ekspeditionstid.

»Det er tydeligt, at der ikke er skabt den øgede konkurrence mellem distributørerne, som forligspartierne havde forudset. Og vi frygter, at vi nu får en en monopol-situation, hvor PostDanmark i løbet af nogle år kan hæve priserne efter forgodtbefindende,« siger Christian Kierkegaard, der mener, det hele måske handler om at sikre Post Danmark flere penge forud for privatiseringen.

»Det her er klart med til at øge Post Danmarks overskud, så man kan frygte, det handler om en skjult dagsorden,« siger han.

Pres på Post Danmark
Dansk Fagpresse har i de seneste uger kontaktet organisationens 335 medlemsblade, som udgør godt 70 pct af de uge- og månedsblade, der hidtil fik del i portostøtten på 188 mio. kroner. Overalt er meldingen, at regeringens plan om øget konkurrence ikke er slået igennem.

»Mange har i stedet måttet fyre folk, reducere antallet af udgivelser og mindske brugen af freelance-journalister. Mange har dog fået et midlertidigt tilskud, fordi det her er sket med så kort varsel, men det er svært at omlægge en virksomhed helt på blot to måneder. Og jeg frygter yderligere bladlukninger i den kommende tid,« siger Dansk Fagpresses direktør, der af Dansk Folkeparti er blevet lovet, at der vil blive set på konsekvenserne af besparelserne, nu da de er trådt i kraft.

»Jeg har en aftale med Dansk Folkepartis finansordfører Kristian Thulesen Dahl om at se på konsekvenserne. Og der vil vi fremlægge vores analyse og undersøgelse blandt vores medlemmer, som altså viser, at konkurrencen ikke er der,« siger Kristian Kierkegaard, der mener, at staten som ejer af Post Danmark må gøre sin indflydelse gældende.

Finansudvalget er i denne uge i USA, og det var derfor i går ikke muligt at få en kommentar fra de involverede finanspolitiske ordførere.