Regeringen strammer apotekernes tøjler

Regeringen har bebudet strammere regler for apotekerne og lovet glasklar gennemsigtighed i branchen.

To gange på et halvt år har artikler i Berlingske Tidende om rabatter i apotekersektoren fået regeringen til at bebude strammere kurs over for landets knap 300 apotekere.

I en serie artikler i efteråret kulegravede Berlingske Tidende området og beskrev, hvordan op mod 40 procent af omsætningen på apoteker kan stamme fra rabatter, som apotekerne helt lovligt får af grossisterne.

Det er ulovligt for apoteker at give rabat direkte til kunderne. Men apotekerne må gerne gå rabat af grossisterne. Disse prisnedslag over for apotekerne kaldes omkostningsbestemte rabatter og er fuldt lovlige. Men omfanget af de omkostningsbestemte rabatter er uklart.

I opgøret med rabatjunglen har regeringen bebudet strammere regler og lovet glasklar gennemsigtighed i apotekerbranchen.

Det skete i forbindelse med forhandlinger om finanslovsforlig på sundhedsområdet for to måneder siden.

Løfte fra regeringen
På baggrund af Berlingske Tidendes artikelserie fik Lone Møller (S) et løfte fra regeringen om, at der i det kommende år skal fokuseres på økonomien i medicinsektoren. Løftet mundede ud i følgende passus i lovteksten:

»Partierne har taget til efterretning, at regeringen vil sikre en større klarhed og gennemsigtighed i rabatsystemet ved en opstramning og præcisering af reglerne om omkostningsbestemte rabatter til apotekerne, herunder gennem indførelse af nye regler om regnskab og revision«.

Ud over de omkostningsbestemte rabatter er apotekerne som afdækket i Berlingske Tidende i sidste i løbet af i år blevet dybt engagerede i at sende penge videre til selskaber, der er ejet af danske svineproducenter og grovvareselskaber. Formålet med selskaberne, der fungerer som svineproducenternes indkøbsfællesskaber, er udelukkende at formidle penge fra apoteker og grossister videre til landmændende. Ordningen vil let kunne overføres til området for human-medicin.

»Det understreger endnu engang, at der skal strammes op på området,« siger Lone Møller.