Regeringen støtter små virksomheder

Læs mere
Fold sammen
ErhvervsBladets leder 10. august opfordrer mig til at sikre gode betingelser for produktudvikling i mindre virksomheder. Baggrunden

er en ny undersøgelse, som Aalborg Universitet har gennemført i samarbejde med Videnskabsministeriet, og som blandt

andet viser, at potentialet for nye produkter er stort i de små firmaer målt som antal nye produkter pr. ansat.Regeringen

er i virkeligheden godt i gang. I lederen peges på regeringens nye Højteknologifond, som skal støtte forskning

i nye lovende teknologier, og som vil blive et massivt bidrag til målsætningen om Danmark som et førende højteknologisk

samfund. Her vil der naturligvis også være plads til små højteknologiske virksomheder. Helt konkret har vi

skrevet ind i lovforslaget om fonden, at små virksomheder skal kunne deltage og bruge fondens midler. Lovforslaget er lige nu

i høring og bliver fremsat i det nye folketingsår.

Samspil vigtigt

Penge og investeringer gør imidlertid

ikke det hele. En væsentlig udfordring er at sikre samspil mellem virksomheder - både store og små - og offentlige

videninstitutioner. Samspil skaber øget innovation, hvilket i øvrigt også dokumenteres af undersøgelsen.

Regeringen har her sat massivt ind allerede sidste år med handlingsplanen "Fra tanke til faktura", der med 275

mio. kr. målrettet går efter at skabe øget samspil, og især retter sig mod de mindre virksomheder.Nøgleinitiativer

fra planen er f.eks. det udvidede fradrag for forskningsaktiviteter, som bl.a. letter vilkårene for små virksomheder, men

også støtte til en række nye netværkssamarbejder på tværs af offentlige og private skel. Mit

svar på ErhvervsBladets leder er derfor klart bekræftende. Vi vil meget gerne være med til at påvirke de små firmaer

positivt - så vi kan få produktudvikling og ikke produktafvikling.