Regeringen efter kritik: Vi kan godt nå klimamål

Regeringen præsenterer sin køreplan for at nå sine mål om en reduktion i udledningen af drivhusgas.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) præsenterer i dag regeringens samlede klimaplan. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Regeringen mener stadig, at det er muligt at nå målet om en reduktion på 70 procent i udledningen af drivhusgasser i 2030.

Planen for at nå målet indeholder en kombination af kendte virkemidler og investeringer i modningen af nye teknologiske løsninger, fremgår det af en meddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Foreløbig er der det seneste år truffet beslutninger, der reducerer udledningerne i 2030 med fem mio. ton svarende til ca. en fjerdedel af det, der skal nås inden 2030.

Samtidig har regeringen spillet ud med sit forslag på transportområdet, som reducerer udledningerne med en mio. ton CO2.

»Vi har travlt – ingen tvivl om det. Derfor er der i regeringens første år truffet beslutninger, der medfører reduktioner, der svarer til næsten en fjerdedel af vejen, og vi har meget mere på vej i dette efterår. Klimaprogrammet viser, at vi kan nå i mål, hvis vi går på to ben. Vi skal implementere konkrete tiltag nu og her som for eksempel udfasning af oliefyr, udsortering af plast og energieffektiviseringer. Samtidig skal vi investere i de teknologier, som ikke er modne i dag, men som vi ved kan omsættes til reduktioner på sigt,« skriver klimaminister Dan Jørgensen i meddelelsen.

Her estimerer regeringen også omkostningerne ved at nå målet til mellem 16 og 24 mia. kroner i 2030. Det svarer til mellem 0,7 og en procent af BNP i 2030.

»Omkostningsskønnet svarer altså til en væsentlig del af den forventede velstandsstigning frem mod 2030 på 1,4 pct. årligt. Derfor vil regeringen med en ambitiøs udviklingsindsats reducere omkostningen ved omstillingen,« hedder det i meddelelsen.

Samtidig påpeger regeringen, at en hurtigere omstilling, som flere partier i Folketinget presser på for, vil give markant højere omkostninger. Derfor satser regeringen på en omstilling, hvor virkemidler implementeres løbende i takt med de teknologiske fremskridt. Og derfor vil regeringen sætte ind med »en målrettet indsats for teknologimodning«.

»Vores ambitiøse klimamål er ikke uden omkostninger, men med en klog tilgang kan regningen gøres mindre og håndteres, så vi har råd til både klima og velfærd. Vi vil løbende omsætte de teknologiske potentialer til flere konkrete reduktioner, men hvis vi indfrier målet udelukkende med kortsigtede løsninger, vil prisen på den grønne omstilling til gengæld blive højere end hvad denne gennemsnitsberegning viser,« skriver Dan Jørgensen.