Regeringen arbejder på lavere el-priser

Et af de vigtigste mål med elreformen var at opnå billige forbrugerpriser på strøm. Dette mål er imidlertid

blevet undermineret af en uforudset stor udbygning med vedvarende energi, mener økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).


Regeringen

vil nu analysere energisektoren, fremgår det af et talepapir til Folketingets Energipolitiske Udvalg


- I de videre drøftelser

vil vi derfor lægge afgørende vægt på, at målet om billige forbrugerpriser på strøm tilgodeses.

Vi vil i den kommende tid se på, om effektiviseringen i sektoren udvikler sig som forudsat, skriver Bendt Bendtsen i et talepapir

til Folketingets Energipolitiske Udvalg.


Umiddelbart før valget havde den tidligere regering indledt drøftelser

om to spørgsmål, hvor en afklaring presser sig på: Det første spørgsmål handler om tidspunktet

for igangsættelsen af VE-bevismarkedet og rammerne for udbygning med vedvarende energi efter 2003.


Det andet spørgsmål

handler om CO2-kvoteordningen efter 2003.


Ifølge elreformaftalen skulle CO2-kvoterne efter 2003 drøftes inden udgangen

af 2001, men valget kom i vejen.


- Jeg mener, at afklaringen af disse to spørgsmål bør have en særlig

høj prioritet. Vi skylder virksomhederne en hurtig afklaring af de fremtidige rammer, som de skal høre under. Jeg vil

derfor snarest indbyde til drøftelser af disse spørgsmål, skriver Bendt Bendtsen.