Regering slagter transportrådgiver

Transportrådet: Nedlagt og skåret er de to ord, som vil ramme flere af den tidligere regerings transportrådgivere. Transportrådet står ifølge Berlingske Tidendes oplysninger på »dødsliste«.

Det bliver formentlig en barsk affære for regeringens transportrådgivere, når finansminister Thor Pedersen (V) offentliggør, hvad der må betegnes som »dødslisten« over råd og nævn. Berlingske Tidende erfarer, at Transportrådet er blevet foreslået overfor finansministeren - og nu er med på listen.

Transportrådet blev opfundet i i 1992 af Det Radikale Venstre. Stort set lige siden har rådet været en torn i øjet på Venstre på grund af, hvad der af Venstre-folk bliver betegnet som »politisering«. I de seneste år har rådet med et sekretariat på ti mand været med som et af de emner på Venstres finanslovsudspil, der kunne nedlægges.

Ligeledes tyder meget på, at også Jernbanerådet bliver historie. Rådet har til opgave at rådgive og afgive udtalelse til trafikministeren om spørgsmål af såkaldt »jernbanepolitisk betydning.« Det består af op til 21 medlemmer, hvoraf otte vælges af Folketinget.

Også Danmarks Transportforskning i Gentofte, der blev oprettet i 2000 som forskningsinstitution under Trafikministeriet, rammes hårdt af sparekniven. Her hedder direktøren Ole Zacchi, fhv. departementchef i Trafikministeriet. Han blev noget overraskende ansat som ny direktør i 2000 på et tidspunkt, hvor Trafikministeriet afventede en advokatundersøgelse af det skandaleramte busselskab Combus.

Ifølge Berlingskes oplysninger står institutionen til en kraftig beskæring på 25 mand eller cirka en tredjedel af de ansatte.