Regelforenkling har ikke virket

Danske virksomheder bruger årligt 29 milliarder kroner på at administrere offentlige regler. Regeringen har ikke formået at lette byrden, men den vil nu skærpe indsatsen.

Danske virksomheder bruger stadig nøjagtig lige så lang tid på at administrere offentlige regler, som de gjorde i 1999. Regeringens planer om at reducere de administrative byrder har ikke hjulpet, viser dens egne tal. Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) glæder sig over, at papirnusseriet trods alt heller ikke er steget.

»Men det er ikke godt nok, at vi blot har holdt byrderne i ave,« erkender han og varsler en langt mere målrettet indsats fremover.

Den vil blandt andet indebære, at hvert enkelt ministerium skal opstille klare mål for, hvordan de vil leve op til regeringens målsætning om at nedbringe de administrative byrder med 25 procent inden 2010.

Bendt Bendtsens eget Økonomi- og Erhvervsministerium står dog selv for 40 procent af byrderne, hvilket er mere end noget andet ministerium.

Tallene stammer fra regeringens årlige opgørelse af erhvervslivets administrative byrder, baseret på en stikprøve på cirka 1.000 virksomheder. For første gang sætter rapporten tal på, hvad byrderne koster. Og det er ikke småpenge: Der blev brugt 29 milliarder kroner i 2003 på indberetninger og administration, der skyldes lovgivning.

Men det skal nok blive bedre, lover Bendt Bendtsen.

»Vi arbejder for eksempel på at forenkle de mange indberetninger til Danmarks Statistik. Vi ser også på virksomhedernes byrder med årsregnskaberne og muligheden for at fritage små virksomheder fra den lovpligtige revision, som vi kender det fra flere andre EU-lande,« siger han.

Jurister frygter
Det forslag støttes varmt af blandt andre Dansk Industri og Håndværksrådet. Men det er blevet kritiseret af erhvervsjurister, der frygter frit spil for kriminelle virksomheder, og Dansk Handel og Service advarer mod forhastede ændringer af et velafprøvet system.

Men de fleste af erhvervslivets organisationer opfordrer regeringen til at tage sig sammen.

»Vi er selvfølgelig skuffede over, at byrderne ikke er faldet endnu. Vi tror på, at de initiativer, der lægges op til, kan bringe regeringen et stykke ad vejen, men hvis man vi når reduktionen på 25 procent, bør man nok stramme skruen endnu mere,« siger Lone Saaby, der er chef for afdelingen for mindre og mellemstore virksomheder i Dansk Industri.

»Udsigten til, at hvert ministerium får offentliggjort resultatet af forenklingsarbejdet eller mangel på samme, bør anspore til flere forenklinger i de kommende år. Men skal det lykkes, skal de relevante ministerier også have fat i kommunerne,« mener Håndværksrådets cheføkonom Søren Nicolaisen.Redegørelsen kan læses på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside www.oem.dk