Rederier ligger underdrejet

Efter et bragende godt år 2001 mærker rederierne i øjeblikket en stagnation på et højt niveau, som ventes afløst af fremgang mod slutningen af 2002.

Læs mere
Fold sammen
Medlemmerne af Danmarks Rederiforening er ved at få armene ned efter det utroligt gode år 2001, hvor valutaindsejlingen satte rekord. Men armene kan hurtigt komme op igen, når eller hvis det forventede opsving sætter ind i andet halvår af 2002.

Rederiforeningens formand Knud Pontoppidan var efter gårsdagens generalforsamling forsigtig med at fremsætte en prognose for 2002. Men han ville dog godt gå med til, at valutaindsejlingen ville blive på niveau med 2001 - det vil sige i omegnen af de 100 milliarder kr.

»Vi har i de første måneder set en international afmatning, hvor fragtmarkederne dykker. Vi befinder os i en usikker periode, hvor vi ikke ved, hvornår opsvinget kommer. Men når det sker, står vi parat med verdens måske mest moderne handelsflåde med en gennemsnitsalder på godt seks år, hvor verdensgennemsnittet er 13 år. Handelsflåden er den største nogen sinde, og vi har et stort nybygningsprogram i gang,« sagde Knud Pontoppidan.

Pontoppidan brugte den for en organisationsformand så sjældne sætning »vi kan ikke klage« om Rederiforeningens situation. Tonnageskatten faldt på plads for en god måned siden og danske rederier stilles derfor omtrent lige med de europæiske konkurrenter. EU-Kommissionen tog endda hensyn til et par særlige danske ønsker til tonnageskatten.

De positive toner gælder dog kun for de »store« rederier. Småskibsfarten, som ikke er organiseret i rederiforeningen, har ikke haft et særligt godt 2001, og også her ventes der på opsvinget.

»Nu gælder det en indsats for at få flere internationale regler gennemført og undgå danske særbetingelser for på den måde at få skabt bedre rammevilkår for erhvervet,« lød ønsket fra rederiformanden.

Rederiforeningen venter, at i 2002 bliver nøgleordet sikkerhed. USA har fremsat en række forslag til bekæmpelse af internationale terrorisme på det maritime område. De forslag ventes drøftet - og formentlige vedtaget - på en international rederikonference mod slutningen af året.

Forslagene omfatter kontrol med skibene og havnenes sikkerhed. På mange måder minder de om de sikkerhedsforanstaltninger, der i dag gælder i lufthavnene. Container-trafikken udgør her et særligt område, idet sikkerhedskontrollen faktisk skal indledes allerede ved pakningen af containeren.

»Vi har prøvet det her tidligere, hvor det var narkotikabekæmpelsen, det gjaldt. Så situationen er ikke uvant for os,« siger Danmarks Rederiforenings formand.