Rederi opjusterer forventningerne

Resultatet er uden indtægtsførsel af tonnageskatte-effekt og betegnes som bedre end ventet. I 2001 fik Torm et i første

kvartal et nettooverskud på 193 mio. kr.


Resultatet giver rederiet anledning til at opjustere forventningerne til hele

året. Selskabet venter nu et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 300 mio. kr. mod tidligere 220 mio. kr. Dertil

kommer en påvirkning fra salg af skibe tilbage i i 2000, der i 2002 øger resultatet med 15 mio. kr. på grund af

ændringer i regnskabspraksis. Før skat og salg af skibe og andre ekstraordinære poster venter rederiet et overskud

på 55 mio. kr.


Samtidig venter Torm at indgå i tonnageskatteordningen, der medfører en ændring af beskatningen

af selskabet. I så fald ventes resultatet at blive øget med ca. 360 mio. kr. i andet kvartal 2002 ved tilbageførsel

af udskudt skat - en ændring der dog ikke har likviditetseffekt, noterer Torm.


Det samlede resultat efter skat i indeværende

år inklusive de nævnte ændringer ventes at blive på 415 mio. kr. mod 376 mio. kr. i 2001. For produkttankerne

gav den høje oliepris, vigende efterspørgsel og den løbende vedligeholdelse af raffinaderier en utilfredsstillende

drift, men selskabet er dog optimistisk med hensyn til andet halvår 2002. For bulk-segmentet var der ligeledes tale om et vigende

marked og pres på fragtraterne. Torm venter et fortsat surt marked og har derfor afdækket ca. 75 pct. af fragterne i den

resterende del af året. Linie-divisionen opnåede et tilfredsstillende resultat, og her venter rederiet, at de positive

takter fortsætter. Også off-shoreaktiviteterne havde en indtjening på linie med det ventede, og der ventes et fortsat

positivt bidrag i resten af året.


Nettoomsætningen i første kvartal blev på 520 mio. kr. mod 759 mio.

kr. i samme periode året før. Indtjeningen ved skibsfart er opgjort til 75 mio. kr. og salg af skibe gav et tilskud på

5 mio. kr. mod 54 mio. kr. i første kvartal 2001.