Rapport om finanskrise udskudt

En længe ventet rapport om Finanstilsynets håndtering af den store finanskrise i 90erne er udskudt, fordi den skal sendes i høring - igen.

Læs mere
Fold sammen
Den omfattende og politisk følsomme rapport om Finanstilsynets håndtering af Finanskrisen i sidste årti bliver nu yderligere forsinket og kan først offentliggøres til maj.

Ekspert-udvalget under ledelse af professor i forvaltningsret Karsten Revsbech, Aarhus Universitet, er egentlig færdig med den gigantiske opgave, som bl.a. omfatter en granskning af ca. 500.000 dokumenter.

Udvalget er imidlertid blevet bedt af Økonomi- og Erhvervsministeriet om at uddrage det fra en baggrundsrapport på ca. 5.000 sider, som kan offentliggøres. Og det betyder forsinkelse i processen.

»Da vi skal uddrage de dele fra baggrundsrapporten, som tåler offentliggørelse, betyder det, at der igen skal indhentes et nyt høringssvar fra Finanstilsynet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Den tilstundende påske og tid til at afsende et høringsvar betyder derfor realistisk set, at vi ikke vil kunne aflevere hele rapporten før midten eller slutningen af maj,« siger Karsten Revsbech.

Uvildige dommer
Udvalget blev nedsat i kølvandet på et stort politisk pres på daværende økonomiminister Marianne Jelved i efteråret 1998, fordi der blandt mange politikere var stor undren over Finanstilsynets handlemåde i en række konkrete tilfælde.

Finanstilsynet skal fungere som finanssektorens uvildige dommer, men denne neutrale status mener mange blev forbigået, fordi tilsynet i flere spektakulære sager fungerede som Danske Banks mere eller mindre skjulte hjælper.

Derfor står der direkte i ministeriets anvisninger til udvalget, at det skal vurderes, hvorvidt »Finanstilsynet har efterlevet den på det tidspunkt gældende lovgivning, herunder givet fortrinsstilling til enkelte finansielle virksomheder (Danske Bank, red.)«.

Rigsrevisionen har allerede undersøgt Finanstilsynets rolle under Hafnia-sagen med en sønderlemmende kritik til følge, bl.a. fordi Finanstilsynet lod sig presse af Danske Bank i en afgørende fase forud for et stort aktiesalg i Hafnia. Også Finanstilsynets gebærden omkring Baltica har vakt mistanke om, at tilsynet lod sig presse til kreative løsninger af Danske Bank, der på daværende tidspunkt var den eneste aktør i sektoren, som havde kræfter til at samle nødlidende institutter op.

Tid med turbulens
Kritikere peger på, at der som udgangspunkt ikke er noget unaturligt i, at Danske Bank ikke stiller sin pondus gratis til rådighed i en periode med stor turbolens i den finansielle sektor.

Problemet er, hvis den finansielle politibetjent - Finanstilsynet - lader sig presse til så kreative løsninger, der bevæger sig uden for lovgrundlagets smalle sti.

Det er en objektiv kendsgerning, at Danske Bank sammenholdt med konkurrenterne kom styrket ud af finanskrisen. Bl.a. overtog Danske Bank guldægget Danica fra kriseramte Baltica, mens skadesforsikringsselskabet Baltica senere blev solgt til Tryg.