Randers Reb køber ny grund

Efter Randers Reb har besluttet at flytte produktionen af tovværk til Litauen, er virksomheden i færd med at sælge sin

grund til kommunen for omkring 18 mio. kr.


I stedet flytter Randers Reb de tilbageværende aktiviteter ud til en grund i

den sydlige del af byen tæt ved den jyske motorvej. Den er 30.000 kvm. stor og har en lagerbygning på 6.500 kvm., der

skal ombygges. Randers Reb vil derudover opføre nyt kontordomicil på ca. 2.000 kvm. på grunden.


Grunden købes

af købmandskæden Central Køb Holding.


- Byggeriet ventes at gå igang om et par måneder med forventet

afslutning i første kvartal af 2003, oplyser adm. direktør Carsten Spanget, Randers Reb, der endnu ikke har sat navn

på arkitekt og byggefirma.


Carsten Spanget oplyser, at en byggesagkyndig er ved at gennemgå lagerbygningen. Overtagelse

af grund og bygning sker herefter 1. juni.


Randers Reb kunne ikke udvide på sin nuværende grund, der ligger midt

i et beboelsesområde, hvilket også gør til- og frakørsel til virksomheden besværlig.


Fra anden

side erfares, at Randers Reb skal sørge for at fjerne de gamle bygninger, og hvis grunden er forurenet, er det ikke kommunens

problem men Randers Rebs hovedpine.


Randers Reb har stiftet et selvstændigt selskab i Litauen, hvor virksomheden disponerer

over 30.000 kvm. under tag. På den nuværende grund i Randers har vi 15.000 kvm. under tag, oplyser Carsten Spanget.


I

næste uge afgøres det, om Investeringsfonden for Østlandene går ind som medejer af 25 pct. af aktierne i

selskabet i Litauen.


Ved samme lejlighed træffes der afgørelse om, hvorvidt Investeringsfonden vil yde et lån

til aktiviteterne i Litauen.


Ved udflytningen til Litauen mister Randers 85 arbejdspladser. Tilbage bliver 90.