Ramme for statsansattes løn på plads

Den overordnede rammeaftale om Ny Løn til de 175.000 ansatte i Staten er på plads, når parterne fredag fortsætter overenskomstforhandlingerne.

Fredag mødes finansminister Thor Pedersen (V) med Peter Waldorff fra Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) for at genoptage forhandlingerne om en ny overenskomst for de 175.000 statsansatte.

Allerede inden det andet forhandlingsmøde er der opnået enighed om en overordnet rammeaftale, der skal danne grundlag for de nye lønsystemer, som de statsansatte skal overgå til. Det siger Peter Waldorff til Ritzau.

- Vi har kørt med lønforsøg i staten siden 1997, og på baggrund af de erfaringer er der nu lavet ny rammeaftale, som de enkelte organisationer skal bruge til at forhandle nye lønsystemer på plads med, siger Peter Waldorff.

Waldorff regner ikke umiddelbart med, at parterne når frem til nogen egentlige delaftaler under fredagens forhandlinger. Omvendt vil han dog ikke udelukke noget.

- Ved det første forhandlingsmøde nedsatte vi otte arbejdsudvalg, og de arbejder på livet løs. Fredag får vi så en status på, hvor langt de er nået, og jeg kan da ikke udelukke, at vi allerede der kan konstatere, at der er opnået enighed på nogle punkter, siger Peter Waldorff.

Lønmodtagernes overenskomstkrav er blandt andet generelle lønstigninger, to feriefridage, forbedringer af arbejdstidsreglerne og kompetenceudvikling for de ansatte. Staten derimod lægger vægt på udbredelsen af de decentrale lønforhandlinger under Ny Løn, forenkling af arbejdstidsreglerne og "optimal udnyttelse af de personaleressourcer, der allerede er til rådighed".

Finansministeren har flere gange afvist, at der bliver tale om massefyringer, men har derimod lagt op til, at reduktionen af medarbejderstaben "primært skal ske ved færre nyansættelser i staten".

I det hele taget er der lagt op til en slankning af statens budgetter, men foreløbig holder Thor Pedersen kortene tæt til kroppen. Ingen ved præcis, hvad besparelserne vil medføre, og om det vil føre til fyringer. Det vides først med offentliggørelsen af årets finanslov den 29. januar.

Peter Waldorff peger da også på, at "en stor del af spændingen" er, hvad finanslovsforslaget kommer til at indeholde.

- Vi kender det jo ikke endnu. Så det er lidt en ubekendt faktor, siger Peter Waldorff, der fortsat går ud fra, at der ikke bliver tale om massive fyringer.

- Vi har jo fortsat finansministerens ord for, at der ikke bliver tale om massefyringer. Nu har vi set listen over rådene og nævnene, der bliver nedlagt, og umiddelbart ser det ikke ud til at få de helt voldsomt store konsekvenser, siger Peter Waldorff.

Forhandlingerne skal være færdige senest ved udgangen af marts, idet den nuværende overenskomst udløber per 1. april.

/ritzau/