Rabat-rytteri skaber frygt for medicinmisbrug

Apoteker, dyrlæger, producenter og grossister slår alarm over for danske landmænds rabat-rytteri på medicin, der kan skade fødevaresikkerheden.

Læs mere
Fold sammen
Mens danske svineproducenter har travlt med at fortælle offentligheden om deres indsats for at sænke forbruget af dyremedicin, viser de sig nu overraskende at eje selskaber, der via et hul i lovgivningen formidler medicinsalg og udbetaler lukrative bonusser til landmændene for køb af medicin.

Ifølge Danmarks Apotekerforening og Den Danske Dyrlægeforening samt grossisterne skal landmændenes medicinselskaber gøres ulovlige. Selv medicin-industrien er betænkelig ved de opfindsomme landmænds præmieringer af et højt medicinforbrug, der truer den høje danske fødevaresikkerhed.

»Jo billigere medicinen er, jo mindre er incitamentet til at tilrettelægge produktionen efter brug af færrest mulige lægemidler. Dermed øges risikoen for resistensudvikling og rester af lægemidler i fødevarerne,« siger sekretariatsleder Henriette Pagh Kohl fra Veterinærmedicinsk Industriforening.

Ingen sammenhæng
Sidste år eksporterede de danske svineproducenter kød for 24,4 mia. kr. Hos svineproducenternes brancheorganisationen Landsudvalget for Svin ser man ingen sammenhæng mellem billigere medicin og et øget medicinforbrug.

»Det argument køber jeg ikke. Danske svineproducenter ønsker højest mulig fødevaresikkerhed og dermed lavest muligt medicinforbrug, og vi ligger meget lavt i forhold til vore konkurrenter. Beskedne besparelser fører ikke til et øget forbrug,« siger direktør Orla Grøn Pedersen fra Landsudvalget for Svin.

Også Den Danske Dyrlægeforening påpeger imidlertid, at bonusordningerne kan tilskynde landmænd til at bruge medicin til at løse problemer, som ellers bedst løses med eksempelvis moderniseringer af stalde eller ventilationsanlæg.

»Det bør ikke være tilladt, at landmænd kan tjene penge på at købe medicin. Bliver medicin så billig, at det bedre kan betale sig at bruge medicin frem for at fjerne årsagen til problemet, så fristes landmanden til det,« siger Per Thorup.

Bonus-selskaberne tog for alvor fart i maj, da Danmarks største grovvareselskab DLG, som ejes af 25.000 landmænd, stiftede et selskab, der giver bonus til landmænd, der køber medicin via DLG.

Store dele af markedet
Ialt tilbyder 10-15 landmandsejede medicinselskaber kontant bonus for medicinkøb. Markedet for veterinærmedicin er på 700 mio. kr. årligt. De landmandsejede medicinselskaber er med tilbud om bonus på 5-10 procent til landmændene i gang med at tage store dele af markedet.

Der findes endnu ikke tal på, om landmændenes bonus-eventyr øger medicinforbruget i dansk svineproduktion. Men de nye bonus-ordninger kommer efter at svinesektorens antibiotikaforbrug ifølge Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning i 2003 steg til 80.900 kilo fra 72.900 kilo i 2002.

Antibiotikabehandling kan udløse resistens i svinebesætninger. Resistente bakterier i svinekød kan overføres til mennesker. For syge mennesker kan resistente bakterier medføre, at antibiotika ikke virker.

»Jo mere antibiotika, der bruges, desto mere udbredt bliver resistensproblemerne hos dyr og mennesker. Prisen må aldrig blive et incitament i forhold til brug af medicin,« siger siger professor Henrik C. Wegener fra Dansk Zoonose Center.

Professoren siger god for, at landmænd forsøger at sænke deres medicinudgifter.

»Men udløser bonusordningerne et øget forbrug, er det et problem,« siger han.