Rabat på aktiehandel til ansatte i Nationalbanken

Ansatte i Danmarks Nationalbank må ikke spekulere men gerne spare langsigtet op i aktier, og det gør de særdeles flittigt. Medarbejderne handler billigere end hos børsmæglere.

De lidt mere end 500 ansatte i Danmarks Nationalbank har forbud mod at spekulere i aktier, obligationer og andre typer af værdipapirer. Nationalbankens ansatte får også én gang årligt indskærpet, hvilke strenge regler der gælder på insiderområdet.

Alligevel er Nationalbankens medarbejdere særdeles flittige til at handle aktier, og det sker til meget fordelagtige og lave kurtagesatser.

Nationalbankens medarbejdere har gennemført tæt ved 100 aktiehandler alene siden nytår til en samlet værdi af 3,9 millioner kroner. Det er blandt andet sket i meget hidsige aktier som GN Store Nord og Vestas, som er daytradernes foretrukne papirer. Også aktier i Danisco, A.P. Møller, Flügger, Forstædernes Bank, Roskilde Bank, Jyske Bank, Danske Bank og mange, mange flere har de ansatte i Nationalbanken handlet i år.

Det viser en komplet optælling af aktiehandler gennemført af Danmarks Nationalbank, som Københavns Fondsbørs har udarbejdet for Berlingske Tidende Business.

Halvt års karantæne
Danmarks Nationalbank fører Danmarks pengepolitik og har dermed store muligheder for at påvirke de finansielle markeder.

»Insiderreglerne indskærpes én gang om året over for medarbejderne, og der gælder samtidig et generelt forbud mod spekulation for alle medarbejdere. Overtrædelse af insiderregler eller spekulationsregler kan medføre afskedigelse, ud over hvad der måtte være af strafferetlige konsekvenser,« siger Bjarne Skafte fra sekretariat i Danmarks Nationalbank.

Han tilføjer, at det er indlysende, at dette er noget, banken ser meget alvorligt på. Derfor fandt Nationalbankens det også »anstødeligt«, at der på forsiden af Berlingske Tidende Business sidste lørdag stod, at »Nationalbankens folk spekulerer«.

»Jeg går ud fra, at Berlingske Tidende ikke generelt opfatter aktiekøb, herunder til kapitalpensioner, som spekulation,« siger Bjarne Skafte

Forbudet mod spekulation betyder ikke, at de ansatte i Nationalbanken slet ikke må handle aktier. Nationalbankens regler slår alene fast, at alle ansatte skal overholde samme regler, som gælder for ledende medarbejdere i pengeinstitutter med videre. Det betyder, at aktier først må sælges efter seks måneders ejertid, ligesom der ikke må laves såkaldte gearede investeringer og ikke må handles valuta til andet end betaling for køb af værdipapirer, varer, tjenesteydelser, køb eller drift af fast ejendom eller til brug for rejser.

Skrappe regler
Danmarks Nationalbank har ikke som institution handlet aktier i år, oplyser Bjarne Skafte. Af bankens regnskab fremgår, at Nationalbanken ejer for 1,5 million kroner aktier i SAS, Pengeinstitutternes Betalingssystem (PBS), Bank for International Settlements (BIS), Værdipapircentralen, Grønlandsbanken plus en række andre unoterede selskaber.

De ansatte har til gengæld handlet flittigt i år med over 100 aktiehandler. Største handel har været køb af ti A.P. Møller Mærsk A aktier, som én af Nationalbankens ansatte købte 6. februar i år til kurs 46.700. Det svarer altså til en investering på 467.000 kroner. Men der er også mange små handler på 1.000 kr. eller mindre endnu i aktier som Danionics, RTX Telecom og Olicom, fremgår det.

Professor ved Handelshøjskolen i Århus, cand.jur. Paul Krüger Andersen er ekspert i børsret. Han siger, at Nationalbankens ansatte som de første af alle ved, om der kommer en devaluering af kronen og andre ting.

»Så de har særdeles gode muligheder for at berige sig. Men det er jo ikke det samme som, at de gør det,« siger han.

Han tilføjer, at loven foreskriver, at Nationalbanken skal lave interne regler for ansattes handel med aktier.

»Der står ikke i loven, hvad de interne regler går ud på. Men af alle steder, bør reglerne hos Danmarks Nationalbank ikke være for lemfældige,« siger Poul Krüger.

Ansatte i Finanstilsynet fik for nogle år siden totalt forbud mod at eje aktier i selskaber, der er under myndighedens tilsyn.

Sparer omkostninger
Nationalbankens ansatte kan ikke handle selv eller direkte via bankens computere. De skal aflevere deres ordrer enten skriftligt eller mundtligt til Nationalbankens Handelsafdeling, som så udfører den. Handelsomkostningerne - kurtagen - er særdeles attraktive. Ved køb af aktier eller obligationer lægges der 0,1 procentpoint til kursen. Ved salg er der ingen fradrag eller andre omkostninger.

Hos de billigste onlinemæglere herhjemme er kurtagesatsen typisk på 0,15 procent af kursværdien, dog minimum 75 kroner.

Så hvis en ansat i Nationalbanken eksempelvis vil købe 1.000 Danske Bank-aktier, der ligger i kurs 137, kommer vedkommende til at betale 100 kr. i handelsomkostninger. Hos de billigste børsmæglere herhjemme ville den handel blive afregnet til 205,50 kroner - både ved købet og salget, altså 411 kroner i alt.