Råt udspil fra Hafniaadvokat

Tæv: De to private Hafnia-investorer burde have vidst, hvor galt fat det var med Hafnia og med den danske økonomi i det hele taget. Ikke mindst derfor er der ikke noget af komme efter i Hafnia-sagen, konkluderede Danske Bank i går.

De to private Hafnia-investorer blev sat grundigt på plads i går, da Danske Banks advokat Oluf Engell afsluttede sit indlæg i Højesteret.

De har intet at komme efter i deres erstatningssag mod banken, var hans konklusion.

Ole Steffensen kræver erstatning for de penge, han tabte, da han deltog i Hafnias emission i sommeren 1992. Han har allerede fået Sø- og Handelsrettens ord for, at prospektet var misvisende, og at Danske Bank og Hafnias revisorer er ansvarlige for det.

Men står det til Oluf Engell, gør Højesteret den kendelse om.

Han henviste bl.a. til, at Ole Steffensen i flere omgange før prospektet og emissionen havde købt aktier i Hafnia. Derfor holder det ikke, at han kun kunne forlade sig på oplysninger om Hafnia i prospektet - han kendte selskabet i forvejen. »Hans tegning (af akier i emissionen, red.), siger han, skete udelukkende på basis af prospektet - på et helt andet grundlag end hans tidligere investeringer,« sagde Oluf Engell med en snert af sarkasme.

Læs aviser

Også den nu afdøde investor Henning Feilberg blev fejet til side. Henning Feilberg købte ikke aktierne som led i emissionen men i det frie marked. men fik også i Sø- og Handelsretten dom for, at Danske Bank og revisorerne er forpligtet til at give ham erstatning, fordi også han baserede sin investering på oplysningerne i det misvisende prospekt.

»Prospektet er beregnet på tegnere (af aktier under emissionen, red.). Danske Bank kan ikke påtage sig ansvaret for den samlede handel af Hafnia-aktier,« sagde Oluf Engell.

Han kunne heller ikke godtage Sø- og Handelsrettens afgørelse om, at en investor skal kunne basere sin beslutning alene på de oplysninger, der står i et prospekt.

Sø- og Handelsretten skriver derimod, at man ikke skal forlange af investorer, at de også orienterer sig via medier.

Forinden havde han tegnet et billede af et Danmark, hvor aviserne var fulde af overskrifter om krisen i både Hafnia, på aktiemarkedet og i den finansielle sektor.abild@berlingske.dk

loa@berlingske.dk