Rådgivende konsulenter vigtige i den ny økonomi

Det haster efterhånden med at geare samfundet til vilkårene i den moderne økonomi. Vi må indstille os på,

at den globale konkurrence i stigende grad finder sit omdrejningspunkt i viden og kernekompetencer. Det er den nye virkelighed for

virksomheder og myndigheder. Hvis vi ikke læser skriften på væggen, vil vi fortsætte med at rykke ned af listen

over de mest vækstorienterede og konkurrencedygtige økonomier i verden, hvor vi er nummer 14! Blandt de nordiske lande

er den moderne videnøkonomi mere fremskreden i Sverige, Norge og Finland end i Danmark.Derfor skal vi turde satse på

vores kernekompetencer. Såvel i den offentlige sektor som i den private sektor. Alt for tit sker det, at såvel offentlige

myndigheder som private virksomheder bilder sig selv ind, at de er verdensmestre på alle kompetenceområder. I fremtiden

ligger udfordringen i at prioritere - også i praksis - virksomhedens kerneydelse og outsource andre arbejdsopgaver til andre

aktører, der netop har disse områder som deres kernekompetence.Rådgivningsområdet vil komme til at

spille en afgørende rolle i omstillingen til vidensamfundet. I fremtiden vil de rådgivende konsulenter i særdeleshed

være i vidensamfundets tjeneste, hvad enten , der er tale om strategi, ledelse, HR, public relations, revision eller marketing. Branchen

skal være den værdiskabende aktør, der beviser, at outsourcing vitterligt er en fordel for såvel offentligt

som privat. Men kunderne er blevet mere kritiske og den globale afmatning har ramt branchen hårdt. Desto større er udfordringen:

Det handler om at vise, hvordan ydelser og produkter kan give en konkret merværdi, der kan ses på bundlinien.Stor

udfordringFor regeringen ligger der tilsvarende en stor udfordring i at fremme outsourcing i den offentlige sektor. Siden 1991

har ''udliciteringsgraden'' i amter og kommuner konstant ligget på cirka 10 pct. af driftsopgaverne. Det er simpelthen for ringe.

Dansk Handel & Service har netop gennemført en rundspørge blandt 300 medlemsvirksomheder, der viser en udliciteringsgrad

på 30 pct. blandt private virksomheder. Det burde det offentlige lære af. Og for de 70 pct. private virksomheder, der

ikke udliciterer, handler det om at turde betro arbejdsopgaver, der ikke er kernekompetencen til andre aktører.For rådgivningsbranchen

ligger udfordringen i at bygge videre på sine gode erfaringer som samarbejdspartner med virksomheder og myndigheder, og samtidig

turde kaste sig ud i helt nye områder, ikke mindst i relationen til det offentlige.