Putter pengene i butiksejendomme

Der dukker hele tiden nye produkter op for private investorer, der vil have del i de mulige stigninger på markedet for ejendomme. EI Invest Nordisk Retail retter øjnene mod nordiske butiksejendomme.

Læs mere
Fold sammen
Ejendomme er ved at slå igennem som den tredje mulighed for langsigtede private investorer, der ikke længere tør satse alene på den klassiske blanding af aktier og obligationer.

EI Invest Nordisk Retail er navnet på en helt ny forening, der i denne uge har sat gang i tegningen af foreningsbeviser i den nye afdeling, der vil investere i butiksejendomme i Danmark, Sverige og Finland. Tegningskursen er 103,75 kr. pr. foreningsbevis à 100 kroner.

Der skal tegnes foreningsbeviser for mindst 200 mio. kr. og højst 800 mio. kroner, fremgår det af prospektet. Det forholdsvis store beløb er nødvendigt, hvis den nye forening skal kunne foretage en fornuftig spredning af investeringerne i de tre lande. Med en belåning på 60 procent vil der for 800 millioner kroner i startkapital kunne indkøbes ejendomme for svimlende to milliarder kroner.

Og forventningerne er store hos adm. direktør Michael Kaa Andersen fra I/S EjendomsInvest, der skal fungere som investeringsrådgiver i den nye forening.

»Produktet henvender sig til private investorer med frie eller bundne midler, f.eks. rate- eller kapitalpensioner, men også til institutionelle investorer samt pengeinstitutter, der gerne vil kunne tilbyde deres kunder bedre afkast på for eksempel børneopsparingen. Man kan sige, at vi tilbyder obligationens stabile afkast kombineret med aktiens gevinstmulighed,« siger Michael Andersen.

Foreningsbeviserne vil i forhold til direkte investeringer i ejendomme være mere omsættelige og likvide, idet beviserne børsnoteres og løbende vil kunne handles til indre værdi. Derved kan man altså investere i ejendomme uden at binde kapitalen i op til 10-15 år, som det er normalt i de såkaldte timandsprojekter eller kommanditselskaber.

Fem procent i udbytte
Det er nogle af branchens solide folk, der sidder i bestyrelsen for den nye forening. Formand er Frantz Palludan, partner i Lind & Cadovius Advokataktieselskab, mens næstformand er Holger Dock, adm. direktør for AP Pension. Branchekendskabet inden for retail sikres bl.a. via Mogens Velling Pedersen, der er direktør i Steen & Strøm ASA.

Totalafkastet på nordiske butiksejendomme har været meget positivt de senere år. I Danmark gennemsnitligt 12,5 procent årligt i perioden 1989-2002, mens det har været 11 procent i Sverige i perioden 1996-2002 og 9,4 procent i Finland i perioden 1997-2002.

»Men endnu vigtigere er det måske, at ejendomme har en meget lavere risiko end investering i aktier. Ved at bringe butiksejendomme ind i sin samlede portefølje mindsker man risikoen betydeligt. Ejendomme er en stabiliserende faktor i en portefølje, og butiksejendomme er den ejendomstype, der har klaret sig bedst siden 1989,« forklarer Michael Andersen.

EI Invest Nordisk Retail budgetterer med et afkast til investorerne på 8,52 procent pr. år frem til 2013 inklusive inflation - hvor inflationen er sat til 2,16 procent i snit. Der vil efter planen blive udbetalt et årligt udbytte på fem procent fra 2005 - mens den resterende del af afkastet bruges til at nedbringe gælden i foreningens ejendomsportefølje.

Den nye forening vil forsøge at skabe en forholdsvis ensartet ejendomsportefølje bestående af lokale og regionale indkøbscentre, såkaldte retail-parks, strøgejendomme i større provinsbyer og almindelige butiksejendomme. Startafkastet forventes at blive størst i Finland (8,25 procent), fulgt af Sverige (7,75 procent) og Danmark (7,0 procent).

Positivt fra første dag
Ejendommene skal ifølge strategien sælges ved en værdistigning på cirka 25 procent. Og Michael Andersen mener, at fremtidens efterspørgsel på butiksejendomme vil komme fra store udenlandske fonde og pensionskasser, der gerne vil investere i ret så omfattende, ensartede porteføljer.

Men det nordiske marked for butiksejendomme er allerede steget pænt de senere år. Så risikerer investorerne ikke at købe på toppen af priskurven?

»Vi mener, der er plads til fortsatte stigninger. Men når man investerer i fast ejendom, er det altid med en meget lang investeringshorisont. Derfor er ejendomme et yderst velegnet investeringsobjekt i en pensionsordning. Og vi investerer kun i ejendomme, der fra første dag har et positivt cash flow. Selv uden en konjunkturgevinst genererer ejendommene overskud,« svarer Michael Andersen.

»Man sparer altså løbende op i ejendommene, uanset om de stiger i pris eller ej. Man skal ikke investere i ejendomme, hvor afkastet er baseret på værdistigninger, men udelukkende i ejendomme med en positiv drift. Sådan er vores investeringsstrategi, og det har den været gennem de 18 år, vi har drevet EjendomsInvest,« lyder det fra direktøren.

EI Invest Nordisk Retail vil altså købe ejendomme, der giver et højere afkast fra driften, end den rente, som ejendommen er finansieret til.

Det er primært lokale pengeinstitutter, der deltager i tegningen - frem til og med 3. februar 2004.