Prut forbudt gav bonus

Omkring 100 mio.kr. har det kostet Nordea at indføre sit prut-forbudt fordelsprogram over for privatkunderne, fordi de har fået rabat.

Læs mere
Fold sammen
Men det ser ud til at svare sig i det lange løb. Sådan ser status ud for bankdirektør Peter Schütze, når han kigger på regnskabet for 2001 - og dermed den første »mellemtid« for det fordelsprogram, Nordea rullede ud over for privatkunderne i sommer.

»Vi har samlet haft en lille kundevækst i banken. Og antallet af produkter, vi sælger til kunderne, stiger,« siger han. Den sidste pointe er den vigtigste, for det er kongstanken bag fordelsprogrammet. Ved at tilbyde kunderne billigere faste priser, jo mere de samler i Nordea, håber banken på, at de samler flere af deres bankforretninger hos Nordea.

Peter Schütze har også grund til at glæde sig over sin placering internt i den nordiske koncern. Et af de afgørende målepunkter, effektiviteten, viser nemlig, at han i den danske detailbank, der betjener privatkunder og mindre erhvervskunder, i sidste kvartal af 2001 overhalede svenskerne.

Nu bruger hans danske bankben kun 56 pct. af indtægterne på omkostninger, mens svenskerne bruger 57 procent. Det er sket ved løbende effektiviseringer, herunder personalereduktioner.

»Totalt set tror jeg vi har en af de mest effektive detailbanker - også i forhold til de øvrige danske banker. Vi har en plan om, at vi skal ned under 50 pct. i omkostningsprocent i løbet af nogle år. Og det kommer vi,« siger han.