Prognose ser lysere på udviklingen i euroland

Verdensøkonomien har det bedre og er på vej mod genopretning i andet halvår, og det vil fortsætte næste år primært drevet af bedre forhold i USA og specielt Europa. Derimod vil det vare lidt længere, før Emerging Markets bidrager til den globale vækst, vurderer Danske Bank.

Foto: INA FASSBENDER. Danske Bank ser lyset begynde at skinne klarere i de udviklede økonomier.
Læs mere
Fold sammen
Danske Bank ser lyset begynde at skinne klarere i de udviklede økonomier. Det begynder i andet halvår i år og vil fortsætte næste år og året efter, skønnes det.

For det første er usikkerheden reduceret markant, siden ECB meddelte, at den ville forsvare euroen med »whatever it takes« og derefter lancerede sit såkaldte OMT-program.

For det andet er de amerikanske huspriser begyndt at stige og stiger nu med den største hast siden 2006. Forbrugeroptimismen hos amerikanerne er i det højeste niveau i mere end fem år.

For det tredje er finanspolitiske stramninger på det højeste nu, og de vil gradvis aftage i de kommende kvartaler, efterhånden som effekterne af skatteforhøjelser i USA aftager fra 1. januar.

Det fjerde og sidste årsag, der underbygger Danske Banks forventninger er, at inflationen generelt er lav, og det vil understøtte væksten og giver mulighed for, at centralbankerne kan holde lave renter i lang tid endnu til gavn for væksten.

Danske Bank ser en vækst i USA på 1,6 pct. i år og 3,0 pct. næste år. For i år er det som konsensus, mens banken ligger 0,3 pct.point højere end konsensus for 2014. Skønnet er uændret fra seneste prognose.

I euroområdet ser Danske Bank nu gunstigere på udviklingen end tidligere. Banken venter en negativ vækst i år på 0,4 pct. mod konsensus på 0,6 pct. Det er 0,2 pct.point højere end ved seneste prognose. I 2014 opjusterer banken skønnet med 0,3 pct.point til plus 1,3 pct. Konsensus er her 1,0 pct.