Prognose: Dansk økonomi snegler sig af sted

OECD forudser i ny rapport en fortsat svag vækst i Danmark. I takt med at verdensøkonomien genvinder fodfæste, vil også dansk økonomi sætte tempoet i vejret. Finanspolitikken er passende, men der er et stort behov for reformer, siger OECD.

Den økonomiske aktivitet i Danmark vil være sløv i årets første halvdel, forudsiger de rige landes samarbejdsorganisation OECD i en ny rapport om dansk økonomi.

Hermed følger vi verden omkring os. Og selv om der de seneste uger har vist sig tegn på en hurtig genopretning af amerikansk økonomi, vil de kommende måneder stadigvæk foregå i snegletempo, siger OECD, der forudsiger, at den økonomiske vækst i år vil være på 1,3 procent stigende til 2,3 procent næste år.

En forklaring på den afdæmpede økonomiske vækst er blandt andet, at virksomhedernes investeringer faldt ganske dramatisk sidste år. Eksportsektoren har til gengæld klaret sig godt, fordi danske eksportinteresser er mindre følsomme over for de kraftige konjunktursvingninger på de internationale markeder; øl, medicin, svinekød og sukkerroer er der jo altid brug for.

Regeringens intention om at føre en nogenlunde neutral finanspolitik er passende, mener OECDs økonomer. Men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. De offentlige udgifter vokser fortsat hurtigere end planlagt - det bør der sættes en effektiv stopper for, og samtidig bør der gennemføres en skattereform, som sænker skatten på den sidst tjente krone.

En sådan skattereform skal dog være fuldt finansieret enten gennem øgede indtægter andre steder fra eller gennem besparelser, mener OECD.

Disse tiltag er nødvendige for at sikre dansk økonomis langsigtede holdbarhed.

De demografiske udfordringer i de kommende årtier, hvor andelen af ældre i befolkningen øges dramatisk, skal imødekommes ved, at flere i den arbejdsdygtige alder kommer ud på arbejdsmarkedet og ved at forbedre integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet.

Desuden er der rigeligt med muligheder for at effektivisere økonomien. OECD sprøjter om sig med konkrete anbefalinger:

Kompensationsgraden for de ledige bør sættes ned, så det bedre kan betale sig at arbejde.

Vær klar til at begrænse mulighederne for tilbagetrækning, hvis efterløns- og førtidspensionsreformerne ikke virker som planlagt.

Kortere studietider - sæt begrænsninger på SU-systemet.

Øg beløbsgrænsen for topskatten og se på mulighederne for at sænke skattesatserne på indkomst.

Simplificer reglerne for aktieavancebeskatning.

Sænk selskabskatten.

Og som et minimum bør fastsættelsen af ejendomsværdiskatten følge stigningen i huspriserne.

Den sidste anbefaling er i klar modstrid med regeringens skattestop. OECDs rapport om Danmark er en tilbagevendende begivenhed.

OECDs økonomer diskuterer rapportens konklusioner med regeringens embedsmænd inden den offentliggøres. Sidste gang OECD skrev en landerapport om Danmark var for to år siden.