Professor: Førstegangskøbere bliver låneofre

Der bør indføres en lov eller faste regler for hvem realkreditten kan tilbyde afdragsfrie lån til, mener nyudnævnt professor.

Læs mere
Fold sammen
Det bør indføres en lov eller regel om, at realkreditten kun kan udbetale de omdiskuterede afdragsfrie lån til kunder, som har råd til at betale et almindeligt boliglån, som der afdrages på.

»Ellers kommer vi nemt ud i en situation, der nærmer sig generationstyveri. Boligpriserne vil med de afdragsfrie lån kun stige yderligere, og det vil kun gøre det endnu vanskeligere for førstegangskøberere at komme ud på markedet,« siger Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, der er nyudnævnt professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, med speciale i bl.a. værdipapirmarkederne.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen mener, at de afdragsfrie lån udstyrer befolkningen med en kolossal købekraft, som næsten uundgåeligt vil få konsekvenser for boligpriserne.

»Det vil da stride mod enhver naturlov, hvis priserne ikke begynder at stige, når der pludselig er mulighed for at få en langt lavere ydelse. Ganske vist siger realkreditinstitutterne selv, at de kun vil give afdragsfrie lån til de boligejere, som samtidig har råd til et almindeligt fastforrentet boliglån. Men det tvivler jeg på vil blive overholdt i virkelighedens verden, hvor de skal konkurrere mod hinanden,« siger den nyudnævnte professor.

Benzin på bålet
Ulrik Rammeskow Bang-Pedersens pointe er, at realkreditten ikke har indført nogle etiske retningslinier for, hvilke krav der skal overholdes, før der kan udbetales et afdragsfrit lån. Det er helt op til det enkelte realkreditinstitut - og med den benhårde interne konkurrence forudser han altså, at det udelukkende er et spørgsmål om tid, før de afdragsfrie lån kommer til at drive boligpriserne yderligere op.

»Det er jo en kendsgerning, at de reale boligpriser (boligpriser fratrukket inflationen, red.) aldrig har været højere end i dag. Og vi har allerede nu få måneder efter, at de afdragsfri lån kom på markedet, set de første positive meldinger fra ejendomsmæglere og reakreditten om, at priserne er på vej yderligere op. Derfor vil de afdragsfrie lån kun betyde endnu hårdere tider for førstegangskøbere,« siger professoren, der tilføjer, at selve timingen for indførelsen af de afdragsfrie lån er den værst tænkelige.

»Ikke alene er priserne i top - renten er ligeledes tæt på at være historisk lav. At indføre afdragsfrie lån på et sådant tidspunkt svarer til at hælde benzin på bålet. Regeringen har tilmed selv påpeget, at den ønsker et opsving baseret på højere forbrug. Hvis det økonomsike råderum til øget forbrug spises op af stigende priser, kan det hæmme et opsving,« siger Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, der har rettet henvendelse til Folketingets Boligudvalg om emnet.