Professionel kommunikation er vejen frem

K ommunikation bliver ikke taget lige så seriøst som andre ledelsesopgaver - det vil kommunikationsbranchen nu gøre

noget ved.En rundspørge foretaget blandt Ugebrevet Mandag Morgens kommunikationspanel viser, at ledelsen sjældent

underlægger kommunikation samme krav som andre ledelsesopgaver. Ledelsen sætter med andre ord ikke mål for, hvordan

kommunikation kan bidrage til at skabe værdi. Men det vil vi, i Dansk Kommunikationsforening, nu gøre noget ved - ved

at sætte fokus på værdien og betydningen af professionel kommunikation, ved at skabe resultater og dokumentere dem,

ved at stille krav til os selv og hinanden.Man kan passende spørge, hvorfor kommunikationsbranchen gerne vil måles

og vejes. Om ikke, det går meget godt. Specielt set i lyset af den positive udvikling i antallet af kommunikationsansatte. Dette

tal er steget med 33 pct. siden 2002 og alt tyder på, at denne udvikling vil fortsætte. Som formand for Dansk Kommunikationsforening

vil jeg dog slå et slag for den professionelle kommunikation til gavn for virksomhederne, for køberne af kommunikation

og for kommunikatørerne selv.Kommunikation kan og vil spille en stadig større rolle i at realisere det potentiale,

der eksisterer i samfundet, virksomheder, institutioner og organisationer. Det handler om bedre konkurrenceevne, bedre offentlig service

og bedre demokratiske processer.M an kan jo også spørge, om ikke det er rimeligt, at de, der køber kommunikation,

enten ved at have en medarbejder ansat eller ved at købe konsulentbistand, får en klar idé om, hvad de kan forvente,

og hvilke krav de kan stille til kommunikationsarbejdet. Og endelig vil en professionalisering af kommunikation også komme kommunikationsmedarbejderen

til gode, ved at værdien af kommunikation bliver kendt og anerkendt.Som kommunikatører har vi ikke været

gode nok til at argumentere for betydningen og værdien af professionel kommunikation - og ikke mindst at dokumentere det. Og

derfor kan vi heller ikke forvente at vores chefer - lederne i de private og offentlige virksomheder - af sig selv kan se og forstå,

hvordan kommunikation kan skabe værdi for virksomheden. Derfor vil vi nu begynde med at stille krav til os selv - til branchen

og har sat en proces i gang, der skal fastslå, hvad vi forstår ved professionel kommunikation.V i er

kommet med et udspil til kriterier, der definerer kommunikation som professionel, når den er målstyret, modtagerorienteret,

flerstrenget og integreret, har ledelsesinvolvering og giver større gevinst end indsats.Kriterierne skal til stadighed

diskuteres og kvalificeres af fagets udøvere. Og de skal kunne omsættes i praksis i en stor kommunikationsafdeling i

en international virksomhed, for informationsmedarbejderen i en lille dansk kommune og for kommunikationsmedarbejderen, der arbejder

alene med kommunikation for en mindre forening. Kriterierne kan bruges som en form for tjekliste i det daglige kommunikationsarbejde.Kriterierne

skal altså favne bredt og alligevel være brugbare. Vi lægger derfor op til debat med kommunikatører landet

over - først og fremmest skal vi diskutere grundlaget for professionel kommunikation på en heldagskonference, Kommunikatørernes

Dag, den 17. november. Og i det nye år vil vi følge konferencen op med en landsdækkende kampagne, der på forskellig

vis sætter fokus på den professionelle kommunikation.P rofessionalisme betyder faglig dygtighed i udøvelsen

af erhvervet. Som formand for Dansk Kommunikationsforening, har jeg derfor en forventning om, at vi - ved at udvikle den professionelle

kommunikation og dokumentere værdien af den - på sigt kan opnå den gennemslagskraft i direktionerne, som for alvor

kan gøre en forskel i virksomhederne, i demokratiet, i karrieren og i faget.