Produktnyt

Afstandsmåler fra Bosch / Rustfri pallevogne fra Logitrans / Rustfri pallevogne fra Logitrans / Robotter der kan se

Afstandsmåler fra Bosch

Den nye lasermåler fra Bosch er på størrelse med en lommeregner, og den opererer med en laserstråle, som fanger måleobjektet med en rød lysende plet, der vokser en smule jo større afstand målingen foretages på fra 1-1,5 cm i diameter.

Det skulle betyde, at man altid kan se laserpunktet uden at skulle anstrenge sig.

PLR 30 kan måle strækninger fra 20 cm og op til 30 meter, og så måler den både arealer og rumfang.

På et stort display optræder et rektangel, hvor først den ene side blinker før opmåling og dernæst den anden. Når begge sider er målt, kan arealet aflæses. På samme måde, men blot med tre sider i en rumlig figur, får man rumfanget af et givet rum.

Afstandsmåleren kan godt bruges håndholdt, men det vil altid være bedst at stille den på en flade eller holde den ind til en flade, før opmåling. På den måde holdes den helt i ro og måltagningen, som har sit nul og dermed sit udgangspunkt i afstandsmålerens bundflade, skulle blive helt nøjagtig.

Fra laserstrålen er aktiveret til den slukker af sig selv går der cirka 15 sekunder. Ellers slukkes den manuelt. Lasermåleren vejer 250 gram.

Rustfri pallevogne fra Logitrans

Logitrans lancerer 100% rustfri selvkørende pallevogne og stablere, som er specielt udviklet til intralogistik i våde, aggressive og hygiejnekrævende miljøer. Målgruppen er den farmaceutiske industri og levnedsmiddelindustrien. Vognene skulle fungere optimalt i områder med temperaturer ned til -30º. Den såkaldte IP54-beskyttelse skulle give en optimal og pålidelig drift i selv de hårdeste miljøer.

Alle elektroniske komponenter, motoren og nøgleafbryderen er beskyttet af vandtætte afskærmninger, og alle betjeningsfunktioner er centralt placeret på håndtaget. Stablerne har en gennemsigtig, slagfast beskyttelsesplade, hvilket skulle sikre gode oversigtsforhold.

Robotter der kan se

Den svenske virksomhed SVIA samarbejder på det danske marked med Bila A/S omkring modulbaserede fleksible robotceller til emnehåndtering. En af løsningerne er Feedline der kan håndtere stort set alle slags emner lige fra emner med enkelte geometrier (aksler og skiver) over følsomme emner, som kræver skånsom håndtering og til komplicerede geometrier som kan filtre sammen eller som er svære at håndtere og som førhen krævede manuel betjening.

Feedline er et visionbaseret fødesystem, som først og fremmest henvender sig til virksomheder, der har mange forskellige former for emner og som har mange daglige omstillinger.

Feedline består som standard af et transportbånd, vision systemet PickVision og en 6-akset Kawasaki robot. Der er mange muligheder for at udbygge denne celle, det kan f.eks. være med flere baner til betjening af flere bearbejdningsmaskiner eller lignende udstyr med takttider fra ca. 10 sek. Selve indlæringstiden af nye emner er i denne celle skulle være meget lav. Efter oplæring i brug af systemet, sker indlæringen på 10-15 minutter takket være PickVision, som er et betjeningsvenligt visionsystem, hvor brugerfladen er opbygget på Windows velkendte platform.

Operatøren placerer emnerne på et transportbånd, som samtidig fungerer som buffer. Kameraet, som er tilkoblet visionsystemet, sidder sammen med belysningsenheden placeret på en stabil portal lige over transportbåndet. Kameraets informationer indlæses i PickVision som beregner emnernes position, hvorefter koordinaterne sendes til robotten. Emnerne placeres usorteret i et lag, med en smule afstand til næste emne så de kan gribes af robotten. Ved hjælp at vision systemet bliver robotten guidet til at finde emnerne og dette sker med meget stor præcision. Når alle emner under kameraet er plukket, takter transportbåndet nye emner frem. Størrelsen på transportbåndet tilpasses kundens ønsker omkring bufferkapacitet.