Produktionsstigninger trodser afmatning

Danske virksomheder får stadig mere ud af deres arbejdskraft. Men det er de også nødt til, når lønningerne stiger, som de gør, lyder det fra industrien.

Den mængde produktion, der kommer ud af en dansk arbejdstime, er nu syv procent større end for fire år siden. Vi effektiviserer for at spare på lønnen, lyder industriens forklaring.

I perioden 2000-2003 er produktiviteten steget med 2,2 procent om året i gennemsnit i den private sektor eksklusive landbrug, fiskeri og råstofudvinding, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er en noget mindre stigning, end vi har været vandt til. Siden 1966 er produktiviteten steget med 2,8 procent om året.

Men det er en høj stigningstakt i betragtning af, at dansk økonomi var ramt af afmatning i de fleste af de sidste fire år, påpeger Dansk Industri.

Når salget svigter er det normalt, at virksomhederne beholder lidt flere ansatte, end de egentlig har brug for. Det giver en lavere produktion pr. ansat, end der ellers ville have været.

Men denne gang har produktivitetsvæksten i byerhvervene faktisk været højere end i 90ernes opsvingsår.

Pressede virksomheder
Virksomhederne har følt sig pressede til at gøre, hvad de kunne, for at få nogle arbejdskraftsbesparelser ved at sætte noget mere kapital ind,« forklarer chefkonsulent Klaus Rasmussen fra Dansk Industri.

Han mener, at de relativt høje lønstigninger i Danmark har fået virksomhederne til at investere mange penge i maskiner og andet, der gør det muligt at producere med færre ansatte.

Erhvervsinvesteringerne var faktisk større herhjemme under afmatningen end under opsvinget.

»Det er helt usædvanligt og ikke noget, man har set i ret mange andre lande. Og det virker som en ret åbenlys forklaring på, hvad det er, der er foregået,« siger Klaus Rasmussen.

Lavere stigning
Et andet sæt nye tal fra Danmarks Statistik viste ellers i går, at stigningen i løn og andre arbejdskraft-omkostninger nu er lavere herhjemme end gennemsnittet for både EU og USA.

Det står i kontrast til de mange advarsler, der længe har lydt fra blandt andre de økonomiske vismænd, Nationalbanken og regeringen om, at danske lønninger stiger hurtigere end konkurrenternes.

Senest kunne Dansk Arbejdsgiverforening rapportere, at de danske lønninger inden for fremstillingsvirksomhed lå 4,1 procent højere i 1. kvartal 2004 end i samme periode året før. I Danmarks samhandelslande var stigningen kun 2,7 procent i gennemsnit.

»Vi overvåger arbejdsomkostningerne sammen med Finansministeriet og LO i det, det hedder Trepartsstatistikudvalget. Vi mødtes senest lige før sommeren og vurderede netop 1. kvartal 2004. Og der er billedet lige som i de forudgående år, at der et gab mellem de danske og de udenlandske lønstigninger på cirka et procentpoint,« siger underdirektør Fini Beilin fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Forklaringen er måske, at Danmark ikke handler lige meget med alle EU-lande. Tyskland har lave lønstigninger og trækker derfor gennemsnittet meget ned for Danmarks samhandelslande.

Men for EU som helhed ligger gennemsnittet højt på grund af store lønstigninger i Italien, Spanien og Storbritannien.