Produkt og reklame smelter sammen

Princippet er, at man gennem en case skal overbevise Økonomidirektøren om, at det kan betale sig

at investere i markedsføringen af et givet produkt.


Juryen bestod af en række af erhvervslivets profiler, og at

dømme efter deres vurdering er det lykkedes at dokumentere, at markedsføringen af produktet Bionicle har været

en endog meget god investering for LEGO Company.


Der er en række faktorer, der kan forklare effekten af den konkrete markedsføring.
Mange faktorer er specifikke i forhold til børnemålgruppen, andre handler om mediestrategi og andre igen om execution.


Der

er dog en generel læring, som jeg tror har gyldighed uanset om man befinder sig i en mindre dansk virksomhed, et stort internationalt

firma eller på markeder med specielle vilkår.


Den generelle læring er, at den effektfulde markedsføring

skabes ved at starte udviklingen af kommunikationsplatformen samtidig med produktudviklingen. Målet er, at produkt og markedsføring

kan smelte sammen og møde forbrugeren/beslutningstageren som en sammentømret helhed.


Det skaber konsistens og

ikke mindst troværdighed. Og man undgår at markedsføringen bliver en kedelig facademaling, som ikke rigtig trænger ind.


Produktudvikling

er ofte (med rette) en virksomheds nervecenter, hvor grundlaget for fremtidens forretningspotentiale skabes.


Det kræver

derfor tillid at lukke et reklamebureau ind i det allerhelligste.


Opgaven for bureauet er ikke at udvikle produkter, men derimod

at bidrage med indsigt i, hvordan et givet produktkoncept kan kommunikeres og måske optimeres ud fra et kommunikativt synspunkt.
Derved opnår man at udnytte et produkts eller en serviceydelses kommunikationspotentiale fremfor at skulle løse

et kommunikationsproblem.


Samtidig vil man ofte få en værdifuld forbruger indsigt med ind i udviklingsprocessen.

En indsigt der handler om, hvordan forbrugerne afkoder produktet fremfor en viden om hvordan forbrugeren bruger et givet produkt.
Begge dele er relevante, men ofte har virksomhederne fokus på det sidstnævnte.


Det siger sig selv, at udviklingsprocssen

omkring kommunikationen bliver længere end normalt, hvor bureauet bare bliver præsenteret for et færdig udviklet

produkt.


Til gengæld har bureauet efterfølgende en indsigt og viden, når de skal starte op på selve

udviklingen af kampagnen, som gør det nemmere at komme i mål med løsninger, som er langt mere effektfulde end

de ville være, hvis man først skal til at forholde sig til et helt færdig udviklet produkt.


Et produkt der

i værste tilfælde kan være svært at forstå for den forbruger, man gerne vil have i tale.


En anden

barriere som ofte bremser den integrerede proces er opfattelsen af markedsføring som en omkostning.


Det er en klassisk

problemstilling, som ikke desto mindre har stor betydning for om man lykkes.


Hvis man ikke forventer at kunne skabe en værditilvækst

ved brugen af markedsføring og reklamebureau - så lad være!


Mange af de succesfulde markedsførere -

lokalt og globalt - har indset, at målgruppens forbrug af deres kommunikation har afgørende betydning for opfattelsen

af deres mærke og produkt.


Relevans er i den sammenhæng centralt - relevans i forhold til den definerede målgruppe

og relevans i forhold til det produkt man ønsker at sælge.


Vores erfaring er, at relevans bedst skabes i en integreret

proces mellem produkt- og kommunikationsudvikling.


Med Bionicle er det lykkedes at skabe en milliard forretning og investeringen

i markedsføring er betalt hjem allerede det første år. Det vigtigste er dog, at den integrerede indsats har skabt

en øget relevans i målgruppen, som man kan bygge videre på de kommende år.


Den prisbelønnede

case med LEGO Company dokumenterer, at markedsføring er en investering, som kan være med til at skabe store værdier.
Specielt hvis udviklingen af produkter og markedsføring skabes parallelt i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem

producent og reklamebureau.