Produkt-afvikling?

Læs mere
Fold sammen
Den er gal med produktudviklingen i danske fremstillingsvirksomheder, viser en ny undersøgelse, som er lavet af Institut for

Erhvervsstudier ved Ålborg Universitet.I dag er det under halvdelen af de danske fremstillings-virksomheder - 43 procent

- , der har udviklet et nyt produkt inden for de sidste to år. I 1997 havde 53 pct. af samtlige fremstillingsvirksomheder sendt

et nyt produkt på gaden.Undersøgelsen viser dog samtidig, at de mindre virksomheder målt pr. medarbejder

er mere innovative end de større, selvom de sjældent råder over en egentlig forsknings- og udviklings-afdeling.I

en tid, hvor der er behov for at fokusere mere på innovation for at skabe nye arbejdspladser, er undersøgelsen fra Ålborg

dårligt nyt.Resultatet er dog ikke overraskende. Siden lavkonjunkturerne begyndte i marts 2000 har det været risikabelt

at lancere nye produkter. Mange virksomheder har koncentreret sig om kerneforretningen for at overleve. Og mange har rent faktisk

succes med at sælge det, de allerede har udviklet.Desuden overser undersøgelsen, at stadig flere fremstillingsvirksomheder

i dag satser på at sælge løsninger snarere end produkter. F. eks. kan lagerføring og logistik kombineres

med komponent-fremstilling. En omstillingsproces af den art, hvor en underleverandør udvikler sig til at blive løsnings-leverandør,

er ligeså krævende som produktudvikling i traditionel forstand.Videnskabsminister Helge Sander giver Ålborg-undersøgelsen

stor opmærksomhed og peger på, at flere virksomheder må med i udviklingen af nye produkter. Han ser samtidig gerne,

at mange flere virksomheder får kontakt med forsknings-institutioner ved de højere uddannelser.Det sidste ville

bestemt være en god ide. I den forbindelse har ministeren for en sjælden gang skyld mulighed for selv at påvirke

udviklingen. Helge Sander kan nemlig sørge for, at nogle af de mange penge, der afsættes til forskning i regeringens

nye højteknologifond, går til forskning og produktudvikling i de mindre virksomheder, som ifølge undersøgelsen

fra Ålborg rent faktisk er bedre til at produktudvikle end de store.