Problemer på stribe for Ørskov

Skarp priskonkurrence på verdensmarkedet, dristige satsninger for at overleve og sågar den nye regerings politik er med til at lægge forhindringer i vejen for et af de sidste skibsværfter, hvor der bygges nye skibe i Danmark.

Det er banken, som endnu holder hånden under Ørskov Christensens Staalskibsværft i en tid, hvor de økonomiske problemer tårner sig op.

Tidligere var det værftets strategi at lave så meget som muligt af skibsproduktionen i Danmark, men den øgede - især østeuropæiske - konkurrence på bygning af skibsskrog, tvinger nu værftet til at opgive en central funktion med et højt beskæftigelsesniveau.

Værftsarbejdere i blandt andet Polen og Rumænien vil fremover svejse de stålplader sammen til skrog, som 350 ansatte i Frederikshavn tidligere tog sig af. Om ni måneder er der efter planen kun 550 ansatte tilbage på værftet.

De skal foretage reparationer, ombygninger og udruste skibsskrog lavet i Østeuropa.

»Et lønniveau på mellem fire til syv kroner i timen i Rumænien kan man ikke konkurrere imod med et dansk skattetryk,« siger en central kilde i værftsbranchen.

Værftets markante deltagelse som både skibsbygger og aktionær i et fejlslagent russisk fiskeriprojekt er en svær finansiel forhindring, der grænser til en egentlig likviditetskrise. Elleve måneder endnu holder banken værftet økonomisk oven vande.

Ifølge Frederikshavns borgmester, Erik Sørensen (S), er Niels Ørskov Christensen personligt involveret i udviklingsprojekter med havvindmøller.

For kort tid siden en oplagt beskæftigelsesmulighed for værftet, så det ikke kun er skibsbygning, der i fremtiden skulle satses på. Nu er der imidlertid gået knuder i et lokalt forsøgsprojekt og med regeringens stop for havmølleparker, er mulighederne på dette område også kølnet.

»Erhvervsminister Bendt Bendtsen har slukket vindmøllelyset,« siger borgmester Erik Sørensen.

Niels Ørskov Christensen ønskede i går ikke at udtale sig.