Problembarnet er NetTest

Endnu engang skuffede GN Store Nord markedet, da selskabet fremlagde regnskab. Det er fortsat NetTest, der volder problemer.


Det

er tydeligt for alle, at der ikke er meget salg i testudstyr til teleselskaber, skriver Danske Invest i en kommentar til regnskabet

fra GN Store Nord.


NetTest leverede et 1. kvartals regnskab, hvor både omsætning og underskud er styrtdykket.


GN

Store Nord er et trekløver, hvor to af selskaberne klarer sig udmærket.


- Netcom og Resound leverede pæne

resultater i 1. kvartal, og det er grunden til, at kursen på GN Store Nord-aktien kun faldt 5 pct. oven på regnskabet.

Det var udelukkende Nettest, der trak ned, siger John William Olsen.


Han er senior porteføljemanager i Danske Capital,

som rådgiver Danske Invest om investeringerne.


NetTest producerer testudstyr til teleselskaber. På et år er

omsætningen i NetTest dykket fra 740 millioner til 241 millioner kr. Over halvdelen er fosset ud af selskabet, og underskuddet

af den primære drift andrager 127 mio. kr. i 1. kvartal.


- Resultatet er som ventet dårligt. NetTest er ekstremt

afhængig af de økonomiske konjunkturer. Det værste er, at det ikke ser ud til, at selskabet retter sig op i løbet

af året. Ordrebøgerne er halvtomme, og markedet er svagt, siger John William Olsen.


Han vurderer, at den bedste

løsning for GN Store Nord er en udskilning af NetTest.


- Man har overvejet forskellige muligheder. Jeg mener, at det

bedste for GN Store Nord ville være at sælge NetTest og koncentrere sig om de to sunde underselskaber. Men man vil nok

vente på, at selskabet leverer lidt bedre resultater, fortsætter John William Olsen.Analyser

Spar Nord fastholder

sin købsanbefaling på GN Store Nord, efter at GN onsdag fremlagde sit regnskab. Imidlertid sænkes den hidtidige

bedømmelse af fair værdi fra 55 kr. pr. aktie. til 50 kr. pr. aktie.


Det kortsigtede potentiale i aktien synes begrænset

og usikkert på grund af fokuseringen på NetTest og den aktuelle "pengeafbrænding" i divisionen, hedder

det.


Goldman, Sachs & Co. har fortsat en "market perform"-anbefaling på GN Store Nord, men analytikerne Massey

Lopes og Tim Boddy har sænket estimaterne for indtjeningen pr. aktie.


I 2002 ses nu et underskud på 12 øre

pr. aktie mod tidligere 10 øre, mens overskuddet pr. aktie i 2003 sættes til 45 øre mod tidligere 1,40 kr.NetTestSituationen

for GN Store Nords NetTest ser ikke håbløs ud, men den vending, som man håbede på ville være indtrådt

nu, er udeblevet. Samtidig viser en række analyser, at investeringerne hos NetTests kunder ikke er for opadgående. Det

siger GN Store Nords Vice-President i Investor Relations, Peter W. Kruse.


Den seneste melding fra NetTest var en beskeden ordre

på 1 mio. euro hos østrigske tele.ring.


Ordren fra tele.ring var i kroner og øre ikke meget at råbe

hurra for, men ifølge Peter W. Kruse har aftalen en strategisk-geografisk betydning.


tele.ring, som er en af Østrigs

fire mobiloperatører, har valgt NetTests masterQUEST til overvågning af operatørens netværksinfrastruktur,

herunder fastnet, mobilnet og dele af GPRS-netværk. tele.rings valg styrker yderligere NetTests førende position inden

for GSM-netværk i Centraleuropa.


- Markedet er væsentligt anderledes end for 2-3 år siden. Det må vi erkende.

Kunderne har gearet ned, men vi ønsker at sende et signal om, at der altså stadig er omsætning derude, sagde Peter

W. Kruse. Han erkendte samtidig, at vendingen i markedet ikke er kommet, hvilket man ellers havde forventet for under et år

siden.


- Der er dog ikke sket en forværring i forhold til f.eks. et halvt år siden. Der er det nærmest status

quo, sagde Peter Kruse.


NetTest må dog samtidig se i øjnene, at en række analyser peger på, at kundernes

investeringer ikke er for opadgående i de kommende år. Derfor må NetTest også tilpasse forretningen eller

med andre ord skære, hvor der skæres kan.


- Men vi tilpasser løbende virksomheden, sagde IR-chefen.


NetTest

er en af verdens ledende leverandører af testinstrumenter, -systemer og andre tjenester til optimering af kommunikationsnetværk.
NetTest forsyner netværksoperatører, dataoperatører, producenter af netværkstilbehør og komponentproducenter

med løsninger til test af telenetværk.ForventningerGN Store Nord fastholder sine forventninger til GN Netcom

og GN ReSound i 2002, som udmeldt den 13. marts 2002 og bekræftet på generalforsamlingen den 23. april 2002.


GN Store

Nord ekskl. NetTest forventes at realisere en samlet omsætning i størrelsesordenen 5 mia. kr. og et EBITA-resultat på

mindst 350 mio. kr.


GN Netcom forventer en omsætning i 2002 på 1,9-2,1 mia. og en EBITA-margin på 9-11 pct.


GN

ReSound forventer en omsætning i 2002 på 2,9-3,1 mia. kr. og en EBITA-margin på 9-10 pct.


NetTest oplever efter

nogen stabilisering siden august 2001 igen en vigende ordreindgang.


Den tidligere udmeldte forventning for andet kvartal 2002

om en omsætning på godt 300 mio. og et EBITA på knap minus 70 mio. reduceres til en omsætning på 225-275

mio. kr. og en EBITA på ca. minus 100 mio. ved en omsætning midt i intervallet.


NetTest foretager yderligere tilpasninger

af organisationen, hvorved nulpunktsomsætningen for hele 2002 målt på EBITA reduceres til ca. 1,5 mia. kr. mod 2,5

mia. kr. i 2001


NetTest venter at realisere en omsætning på 225-300 mio. med en EBITA på ca. minus 75 mio.

kr. i tredje kvartal ved en omsætning midt i intervallet.


Der udmeldes ingen helårsforventninger for NetTest grundet

den fortsat store usikkerhed om NetTests kunders investeringsprogrammer.