Problembarnet Amanda

Dyrt Ingen IT-systemer fungerer perfekt, men AFs Amanda-projekt står stadig som et skrækeksempel over, hvordan man ikke skal gøre. Systemet kom først til at fungere fire år efter, det var planlagt, og nu er det forældet.

Læs mere
Fold sammen
For godt ti år siden blev det besluttet, at landet arbejdsformidlinger (AF) skulle have et nyt IT-system. Efter flere udbudsrunder indgik Arbejdsmarkedsstyrelsen i maj 1996 kontrakt med det daværende Datacentralen - nu CSC - om udvikling af Amanda-systemet, der skulle leveres, klart til brug, 1. januar 1998.

Sådan gik det ikke. Leveringen blev udskudt gang på gang, primært fordi Amanda brugte urimeligt lang tid på opgaverne, når det blev testet i virkeligheden. På et tidspunkt betalte CSC dagbøder på 350.000 kroner, fordi Amanda ikke kunne anvendes.

Efter en række tests og prøver overtog Arbejdsmarkedsstyrelsen Amanda i oktober 1999, og 10. april 2000 sættes det i drift over hele landet.

I de følgende måneder medførte systemet store problemer for opgaveafviklingen i AF-regionerne. Tidsforbruget på de enkelte arbejdsopgaver steg dramatisk og produktionen i AF-kontorerne blev halveret. Katastrofen gik ikke upåagtet hen i medierne, og sagen kostede den daværende direktør for Arbejdsmarkedsstyrelsen, Inge Mærkedahl, jobbet.

En ekspertgruppe blev sat til at kulegrave problemerne. I efteråret 2000 konkluderede eksperterne, at Amanda havde en fremtid, men at der skulle massive reinvesteringer til, før edb-systemet ville fungere tilfredsstillende.

Amanda havde frem til idriftsættelsen officielt kostet 408 millioner kroner at udvikle (i virkeligheden var beløbet noget større, af andre vurderet til at være cirka 525 millioner kroner). Ekspertgruppen konkluderede derfor, at en investering af den størrelsesorden burde anvendes som et produktivt aktiv så længe som muligt.

CSCs ekspertudtalelse
Ekspertgruppen var dog i tvivl om, hvorvidt det var for kompliceret at videreudvikle og vedligeholde Amanda, der er et såkaldt HPS-udviklet system. Amandas bagmænd, CSC, leverede dog klokkeklare ekspertudtalelser, der fremhævede systemets fremtidige muligheder:

»Den applikationsstruktur og det design, som er anvendt på Amanda, er et solidt fundament for at indføre ændringer og nyudvikling i Amanda.«

CSC sagde også, at HPS ville give »mulighed for en fortsat positiv produktivitetsudvikling målt på hele systemets levetid.«

Amanda blev holdt i live, og der blev på ny investeret millioner i at få barnet op og stå. Blandt andet skulle samtlige AFs cirka 2.700 PCere udskiftes.

19. august 2002 kunne Beskæftigelsesministeriets IT-afdeling stolt meddele, at Amanda havde fået nyt styresystem og fremstod »som et moderne, velfungerende og stabilt IT-system.«

Systemet var dog ikke mere driftsikkert, end at IT-afdelingens direktør ti dage efter den glade besked måtte meddele, at serverproblemer skabte driftsforstyrrelser.

Men Amanda har fungeret tilfredsstillende siden. Det egentlige problem, viser det sig nu, er, at Amanda ikke er fremtidssikret.

Det anerkendte konsulenthus Gartner Consulting har de seneste to år kigget Amanda efter i sømmene, og konkluderer i en ny rapport, at HPS-systemet er ved at uddø, at andre systemer løser en bunke af Amandas opgaver i forvejen og at det er nødvendigt at flytte Amandas opgaver til nye systemer om få år.